30 september 2009 |

Ny vetenskaplig artikel visar på risker med SKB:s slutförvar

Två svenska forskare från KTH har tillsammans med internationella forskare i en artikel i en ansedd vetenskaplig tidskrift presenterat nya forskningsrön som visar att det finns risker med kopparkorrosion i kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsmetod för högaktivt kärnavfall.

I en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften "Catalysis Letters" publicerar KTH-forskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakálos tillsammans med 11 andra forskare en bred analys av kopparkorrosion i syrefri miljö. I artikeln som heter "Water Corrodes Copper" visar forskarna med mätningar och termodynamiska beräkningar att koppar reagerar med vattenmolekyler under bildning av kopparhydroxid och vätgas. Kopparen korroderar alltså även när syrgas inte är närvarande. I dagsläget styr SKB helt forskningen om kärnavfall genom sin kontroll av medlen i Kärnavfallsfonden.

– Det är ett stort problem att kärnkraftsindustrin styr den svenska forskningen om kärnavfall. Om fria medel varit tillgängliga hade förmodligen problemen med korrosion av koppar framkommit tidigare. Nu måste lagstiftningen ändras så att fria forskningsmedel kan tas ur Kärnavfallsfonden. Annars kortsluts den öppna vetenskapliga granskningen av olika slutförvarsmetoder, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Med forskning, finansierad ur Kärnavfallsfonden, som är fri från kärnkraftsindustrin kan granskningen av SKB:s arbete förstärkas och alternativa slutförvarsmetoder, såsom användningen av djupa borrhål, utredas, menar Naturskyddsföreningen. Dessutom måste Strålsäkerhetsmyndigheten öka kvalitetskontrollen av den forskning som SKB bedriver, bland annat i berglaboratoriet i Äspö.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har uppmärksammat att SKB har upptäckt problem med kopparkorrosion i sina försök i berglaboratoriet i Äspö. Men resultat som bolaget skulle publicerat för två år sedan är ännu inte släppta för allmän granskning.

– Det är även en brist att SKB har undvikit att på allvar undersöka alternativa metoder såsom slutförvaring i djupa borrhål på 3-5 km djup. Därför behövs fria forskningsmedel ur Kärnavfallsfonden för att förutsättningslöst undersöka alternativa slutförvarsmetoder, säger Linda Birkedal, ordförande i MKG.

Pressmeddelandet som pdf >>

För mer information:
Läs om den helt nya vetenskapliga artikel som forskar på KTH tillsammans med forskare från andra länder skrivit om problemen med kopparkorrosion.

Nyhet på MKG:s hemsida 090930 med länk till den vetenskapliga artikeln >>

KTH-forskarnas nya vetenskapliga artikel som pdf >>

Lyssna på Klotet i P1 som uppmärksammat problemen med slutförvaret.

Sveriges radios "Klotet" om kopparkorrosion 090930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om reportaget på Klotet 090930 >>

Fördjupa dig mer om vad som hänt inom frågan om kopparkorrosion i syrefri miljö de senaste åren. MKG har samlat sina nyheter och forskarnas artiklar under en sida.
Läs mer på MKG:s hemsida om problemen med kopparkorrosion för KBS-metoden >>

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen,
070-316 27 22 mikael.karlsson [at] naturskyddsforeningen.se

Johan Swahn, kanslichef för MKG,
070-467 37 31 johan.swahn [at] mkg.se

Linda Birkedal, ordförande i MKG,
070-530 36 86 linda.birkedal [at] naturskyddsforeningen.se

Logga in