22 oktober 2009 |

Diskussion om kopparkorrosion inför Kärnavfallsrådets seminarium i november

Inför Kärnavfallsrådets vetenskapliga möte om kopparkorrosion den 16 november har frågan behandlats i media. En del av diskussionen har handlat om sakfrågor med det har också handlat om försök att störa KTH-forskarnas möjligheter att förbereda sig för mötet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG anser att det är viktigt att kopparkorrosionsfrågan hanteras på ett vetenskapligt sätt och ser fram emot Kärnavfallsrådets seminarium. Det är viktigt att det blir klarhet i huruvida kopparkorrosionen i en syrefri miljö utgör ett hot för slutförvaret, särskilt innan en ansökan lämnas in nästa år.

Den 16 november anordnar Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion i syrefri miljö (länk till information om seminariet finns nedan). Inför mötet har det funnits ett medieintresse för frågan. Den senaste mediala diskussionen om kopparkorrosionsfrågan inleddes i och med att Vetenskapsradions program Klotet gjorde ett inslag om ämnet. Huvudfokus var på den nya vetenskapliga artikel om kopparkorrosionsproblem som KTH-forskarna tillsammans med en grupp forskare från runt om i världen just publicerat (se en separat nyhet om denna artikel). Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB reagerade skarpt på inslaget och beställde en egen artikel som respons på nätsidan Second Opinion. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning frågade i kommentarer till artikeln efter bolagets resultat från egna nya undersökningar om kopparkorrosion i syrefri miljö som ska visa att KTH-forskarna har fel men bolaget har inte svarat.

Klotet följde upp det första programmet med ett program som handlade om bristen av från kärnkraftsindustrin fristående forskningsmedel för kärnavfallsforskning.

Med anledning av den diskussion som Klotes granskning skapat gjorde Klotet sedan ett tredje inslag och då avslöjades att den tänkta moderatorn för Kärnavfallsrådets möte hoppat av eftersom han ansåg att SKB inte bemött forskarna på KTH på ett korrekt sätt. Det visade sig också att en privatperson enligt offentlighetsprincipen i början av oktober begärt ut all e-post fem år tillbaka för en av KTH-forskarna nämligen Peter Szakàlos. I en artikel och i kommentarer till artikeln på Ny Tekniks hemsida framträdde den 22 oktober denne person och berättade att han dragit tillbaks sin begäran förutom en logg av e-postkorrespondensen. Han säger också att har bett Peter Szakálos om ursäkt för de besvär han orsakat.

MKG konstaterar att kopparkorrosionsfrågan väcker starka känslor. MKG menar att det är viktigt att diskussionen i första hand förs på ett vetenskapligt sätt och ser fram emot Kärnavfallsrådets internationella vetenskapliga möte den 16 november.

Länkar till separata nyheter på MKG:s hemsidan om KTH-forskarnas nya vetenskapliga artikel och Klotets första inslag finns nedan.

Uppdatering: På Ny Tekniks nyhet på deras hemsida (länk nedan) har det varit en omfattande diskussion i kommentarer. Nedan finns ärendet så som det registrerats på KTH.


Vetenskapsradion Klotets första inslag 090930 >>

SKB:s respons på Second Opinion med MKG:s frågor >>

Klotets andra inslag om bristen på fristående forskning 091014 >>

Klotets tredje inslag om avhoppet från rådsmötet och e-postfrågan 091021 >>

Ny Tekniks nyhet om vem som begärde ut e-posten >>

Klotets uppföljning av Ny Teknik-artikeln 091027>>

Till MKG:s kalender om Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium 091116 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om KTH-forskarnas nya artikel 090930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om första Klotetinslaget 090930 >>

Till MKG:s bakgrundssidor om kopparkorrosionsfrågan >>

Ny länk! Diarienummer 2009-640 på KTH >>

Logga in