24 september 2009 |

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar rapporter om kopparkorrosion inför seminarium i november

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har tagit fram två rapporter om kopparkorrosion i syrefri miljö. Rapporterna publiceras inför det internationella vetenskapliga seminarium som Kärnavfallsrådet anordnar den 16 november 2009 om kopparkorrosion i syrefri miljö. Seminariet har kommit till stånd eftersom några forskare på KTH lyft frågan om att koppar kan korrodera i syrefri miljö och enligt dem betydligt snabbare än vad som tidigare antagits.

En av rapporterna är en uppdaterad version av den rapport myndighetens BRITE-grupp med experter publicerade för ett år sedan. Rapporten fortfarande en begränsad granskning av KTH-forskarnas första vetenskapliga artikel publicerad hösten 2007. I rapporten kritiserar expertgruppen KTH-forskarnas arbete med den första vetenskapliga artikeln men anger i sin sammanfattande bedömning att de inte kan utesluta att koppar (åtminstone i liten utsträckning) kan reagera på det sätt som KTH-forskarna föreslår.

KTH-forskarna har fått ekonomiskt stöd från myndigheten för att kunna författa en kommentar till rapporten inför Kärnavfallsrådets seminarium.

Den andra rapporten är en sammanställning av kunskap och data som behövs för att kunna förstå geokemin, mikrobiologin och korrosion i säkerhetsanalysen av ett slutförvar.

Den nya BRITE-rapporten (SSM Rapport 2009:30 "A Review of Evidence for Corrosion of Copper by Water") >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om den preliminära versionen av BRITE-rapporten >>

SSM Rapport 2009:28 "Biogeochemistry of Redox at Repository Depth and Implications for the Canister Research" >>

Logga in