9 oktober 2009 |

SSM anser att den alternativa metoden djupa borrhål måste redovisas bättre

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer i slutet av oktober att yttra sig över den komplettering som regeringen i december 2009 beslutade att kärnavfallsbolaget SKB var tvungen att göra när beslutet togs om bolagets forskningsprogram Fud-07. Bland annat ville regeringen se en redovisning av "kunskapsläget vad gäller alternativa metoder, bland annat djupa borrhål". I en radiointervju i Sverige radios Ekot den 9 oktober förvarnar myndighetsexperten vid strålsäkerhetsmyndigheten Björn Dverstorp att myndigheten kommer att säga till SKB att alternativet djupa borrhål måste redovisas bättre.

Kärnavfallsbolaget SKB lämnade in kompletteringen i slutet av mars i år. Myndigheten har haft kompletteringen ute på remiss och kommer i dagarna att skicka sitt yttrande till regeringen.

Kärnavfallsbolaget SKB:s Saida Laárouchi Engström kommenterade i ett senare Eko-inslag frågan med att säga "vi har gjort den redovisning som behövs för att kunna bedöma alternativet djupa borrhål".

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen har sedan lång tid kritiserat kärnavfallsbolaget SKB för att inte på ett tillräckligt sätt utreda alternativet djupa borrhål, som skulle kunna ge en högre långsiktig miljösäkerhet än bolagets KBS-metod som är beroende av konstgjorda barriärer.

Komplettering: Även Kärnavfallsrådet vill att kärnavfallsbolaget SKB utreder djupa borrhål ytterligare. Se länk nedan till rådets yttrande till regeringen över Fud-07-K. Där finns även en länk till regeringsbeslutet över Fud-07-K.

"Djupa borrhål intressant för kärnavfall" Ekot 091009>>

"Vi har utrett förvaring i djupa borrhål" SKB kommenterar ekoinslaget >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s remissyttrande på SKB:s komplettering (med länk till kompletteringen) >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets remiss under sommaren en borrhålsrapport skriven av professor Karl-Inge Åhäll >>

Mer om djupa borhål på MKG:s hemsida >>

MP3-fil – Intervju med Björn Dverstorp från SSM i Sveriges radios Ekot
091009 >>

Till nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-07-K >>

Till nyhet om regeringens beslut över Fud-07-K >>

Logga in