4 november 2009 |

KTH-forskarna svarar på myndighetens BRITE-rapport om kopparkorrosion

I september publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten den rapport som myndighetens expertgrupp (BRITE) gjort med en kritisk granskning av den första artikeln som forskare från KTH publicerat om kopparkorrosion i en syrefri miljö. NU har KTH-forskarna svarat på BRITE-gruppens kritik.
Komplettering: Slutversionen av KTH-forskarnas kommentar till BRITE-rapporten om kopparkorrosion är klar (091214) och finns nedan.

Sedan hösten 2007 har det pågått en febril vetenskaplig diskussion om koppar kan korrodera i syrefritt vatten, något som skulle kunna ändra på de grundläggande förutsättningarna för att använda kärnkraftsindustrins KBS-metod för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle. Det är forskare från KTH som har kommit fram med ytterligare kunskap som kan indikera på syrefri kopparkorrosion, bland annat i en första vetenskaplig artikel från hösten 2007. Den artikeln har Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp på barriärfrågor (BRITE) undersökt och i september kom gruppen med en slutrapport från arbetet. Nedan finns en länk till rapporten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett forskarna från KTH resurser för att svara på BRITE-rapporten och nu har det svaret kommit i ett utkast. Rapportutkastet finns nedan och det kommer att publiceras senare av Strålsäkerhetsmyndigheten. Rapporten är relativt teknisk och på slutet redovisas olika allmänna kommentarer och slutsatser.

BRITE-rapporten och KTH-forskarnas svar på den är en del av underlaget till Kärnavfallsrådets internationella vetenskapliga workshop om kopparkorrosion den 16 november.

Komplettering: Slutversionen av KTH-forskarnas kommentar till BRITE-rapporten om kopparkorrosion är klar (091214) och finns nedan. Rapporten kommer även att publiceras av Strålsäkerhetsmyndigheten.

KTH-forskarnas rapport med svar på BRITE-rapporten (091214) >>

Läs nyhet om Strålsäkerhetsmyndighetens publicering av BRITE-rapporten >>

Mer information om Kärnavfallsrådets seminarium om kopparkorrosion den 16 november >>

Mer information om kopparkorrosion på MKG:S hemsida >>

Logga in