10 november 2009 |

Underlag för Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium

Måndagen den 16 september kommer Kärnavfallsrådet att hålla ett internationellt vetenskapligt seminarium om kopparkorrosion i en syrefri miljö. Inför mötet har rådet lagt ut underlagen för mötet på sin hemsida.
Komplettering: Efter seminariet har rådet tagit bort underlaget. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har därför gjort underlaget tillgängligt nedan.

Det finns underlag från KTH-forskarna, Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnavfallsbolaget SKB. Kärnavfallsbolaget har endast lagt ut äldre artiklar. Myndigheten har lagt ut två rapporter varav än är den s k BRITE-rapporten där myndighetens expertgrupp ger sina synpunkter på den första vetenskapliga artikeln som KTH-forskarna publicerade hösten 2007. KTH-forskarna har lagt ut en omfattande dokumentation samt kommentarer till BRITE-rapporten och det underlag som kärnavfallsbolaget lagt ut. Nedan finns en länk till materialet på rådets hemsida. Dessutom finns en länk till en nyhet om KTH-forskarnas svar på BRITE-rapporten. Samt en länk till de rapporter från Äspö-laboratoriet som MKG nyligen lagt ut på hemsidan.

Länk till nyhet om KTH-forskarnas svar på BRITE-rapporten >>

Länk till nyhet med rapporter från Äspö-laboratoriet >>

Mer information om Kärnavfallsrådets seminarium om kopparkorrosion den 16 november >>

Mer information om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Underlag till kopparkorrosionsseminariet

Underlag från kärnavfallsbolaget SKB

1. Puigdomenech, I., Taxén, C. (2000). Thermodynamic data for copper, Implications for the corrosion of copper under repository conditions. SKB TR-00-13

2. King, F., Ahonen, L. Taxén, C., Vuorinen, U., Werme, L. (2001). Copper corrosion under expected conditions in a deep geologic repository. SKB TR-01-23. Chapter 3-6

3. SKB (2006). Fuel and canister process report for the safety assessment SR-Can. TR-06-22. Section 3.5.4.

4. SKB (2006). Long-term safety for KBS-3 repositories at Forsmark and Laxemar – a first evaluation. Main Report of the SR-Can project. TR-06-09. Sections 9.2.5, 9.3.12, 9.4.9, 12.7, 12.12

5. Betova I., Heinonen J., Kinnunen P., Lilja C., Ruokloa E., Saario T. (2004). Application of an On-line Corrosion Probe and a Reference Electrode for Copper Corrosion Studies in Repository Conditions. Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 807 2004

6. Bojinov M., Laitinen T., Mäkelä K., Snellman M., Werme L. (2004). Corrosion of copper in 1 M NaCl under Strictly Anoxic Conditions. Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 807, p. 459-464, 2004. Supporting material regarding copper oxy-hydrides.

7. First-principles based calculation of binary and multicomponent phase diagrams for titanium carbonitride D.A. Andersson, P.A. Korzhavyi, B. Johansson

8. DRAFT Critical review of the literature on the corrosion of copper by water Fraser King Integrity Corrosion Consulting Limited

9. Acta mater 47(5) pp 1417-1424 1999 - THEORETICAL INVESTIGATION OF SULFUR SOLUBILITY IN PURE COPPER AND DILUTE COPPER-BASED ALLOYS - P. A. KORZHAVYI, I. A. ABRIKOSOV and B. JOHANSSON

Underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten

1. Swedish Radiation Safety Authority (2009). Biogeochemistry of Redox at Repository Depth and Implications for the Canister. Report 2009-28

2. Swedish Radiation Safety Authority (2009). A Review of Evidence for Corrosion of Copper by water. Report 2009-30

Underlag från KTH

1. SKB report "Final Storage of Spent Nuclear Fuel - KBS-3, Vol. III (1983)

2. Eriksen, T.E., Ndalamba, P. and Grenthe, I. (1989). On the Corrosion of Copper in Pure Water. Corrosion Science 29(10) pp. 1241-1250

3. J. P. Simpson and R. Schenk, Corrosion Science Vol.27, No 12, p.1365, (1987)

4. SKB TR-88-17 On the Corrosion of Copper in Pure Water - Eriksen, Ndalamba, Grenthe

5. G.Hultquist, Corrosion Science Vol.26, No.2, p.173, (1986)

6. G.Hultquist et al., Corrosion Science Vol.29, No 11/12. p. 1371 (1989)

7. P.Szakálos, G.Hultquist and G.Wikmark, Electrochem. and Solid State Letters, 10 (11) p.C63 (2007)

8. L-G. Johansson, Elektrochem. and Solid State Letters, 11 (4) p. S1 (2008)

9. P. Szakálos et al., Electrochem. and Solid State Letters, 11 (4) p. S2 (2008)

10. G. Hultquist et al., Proceedings, Paper no. 3884, ICC, Las Vegas, USA, NACE International (2008)

11. G.Hultquist et al., Cat. Lett. DOI 10.1007/s10562-009-0113-x_2009

12. Comments to the Refs. 1-11

13. Comments regarding the BRITE report, SSM 2009-30, "A Review of Evidence for Corrosion of Copper by Water" Ph. D. Peter Szakálos, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

14. Comments regarding the two remaining papers, referred by SKB as concerning anoxic copper corrosion

15. Document 5B

16. Document 6B

17. Appendix 6 Mineralogical and geochemical alteration of the MX80 bentonite from the LOT experiment

Efter mötet har KTH-forskarna skickat följande två dokument till experterna på mötet:

Szakalos et al Additional material to the Expert Panel 091208

Szakalos et al 091208 Comments to proposed alternative hypothesises

Logga in