12 november 2009 |

PRESSINFORMATION: Ska det svenska slutförvarets långsiktiga säkerhet bygga på konstgjorda barriärer?

I ett 4-sidigt dokument med pressinformation publicerar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, idag en bakgrund till de pågående diskussionerna om kopparkorrosion, problem med barriärerna i kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-metod och den alternativa metoden djupa borrhål. Dokumentet avslutas med information om kontaktpersoner som kan vara av intresse för journalister som är intresserade av att skriva mer initierat om dessa frågor. Med anledning av det seminarium om kopparkorrosion som ska hållas i nästa vecka kommer troligtvis diskussionen om slutförvarsfrågor att intensifieras den närmaste tiden. På hemsidan och nedan finns även en ny broschyr från MKG som mer i detalj beskriver de viktigaste frågeställningarnai slutförvarsfrågan.

Pressinformation från MKG: Ska det svenska slutförvarets långsiktiga säkerhet bygga på konstgjorda barriärer? >>

MKG:s nya broschyr om "Kärnavfallet: Den olösta miljöfrågan" >>

Logga in