17 november 2009 |

Kopparkorrosionsfrågan kräver ytterligare utredningar

Det kom inga tydliga svar vid Kärnavfallsrådets internationella vetenskapliga seminarium om kopparkorrosionen. Det måste göras ytterligare experimentella försök och de måste göras fristående från kärnavfallsbolaget SKB.

Idag har kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB gått ut till media med uttalandet att ”påstådd korrosion inget hot mot slutförvar”. Detta med anledning av det vetenskapliga seminarium som Vetenskapsrådet höll igår om riskerna med korrosion av kopparkapslar i den svenska KBS-metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle. Men detta är endast ett upprepande av bolagets i förväg dragna slutsats i frågan. Kopparkorrosionsseminariet gav tyvärr inte svar på de frågor som experterna och deltagarna hade hoppats få svar på. Och detta är SKB:s fel anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Formellt har kärnavfallsbolaget SKB ansvar för att undersöka osäkerheter som rör seras slutförvarsmetod. När de internationella experterna förstod att SKB inte hade gjort det jobbet kunde de bara konstatera att ett bättre underlag måste tas fram. Utan mer försök går det inte att avgöra hur stort problem den kopparkorrosionsfråga som forskare från KTH lyft de senaste åren är för slutförvarets långsiktiga säkerhet.

Det är ett uppenbart problem att kärnavfallsbolaget SKB försöker framstå som vetenskapligt trots att de inte alls hanterar viktiga vetenskapliga frågor som rör långsiktig säkerhet för ett slutförvar på ett seriöst sätt. Ett slutförvar måste vara säkert i hundratusentals år och det finns nu obesvarade frågor som från forskare på KTH som menar att det kan bli problem med läckage från kopparbehållarna redan inom 1000 år. Trots att Kärnavfallsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten, kärnavfallskommunerna och miljörörelsen vill se resultat från SKB som klargör den fråga som KTH-forskarna reste för första gången för över två år sedan kommer det ingenting av betydelse från bolaget.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att den nuvarande situationen inte är hållbar. Från SKB fristående studier av kopparkorrosion måste påbörjas nu. Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet måste agera!

För mer information:
Johan Swahn, kanslichef MKG (070-467 37 31, johan.swahn [at] mkg.se).
Linda Birkedal, MKG:s ordförande som även sitter i Naturskyddsföreningens styrelse (070-530 36 86, linda.birkedal [at] naturskyddsforeningen.se)

Kontakt med forskarna på KTH som arbetar med kopparkorrosion i en syrefrimiljö kan fås via en av forskarna Peter Szakálos (070-7537946, peter.szakalos [at] kth.se).

Läs pressmeddekande som PDF >>

Logga in