10 december 2009 |

Myndighetens kärnavfallsarbete ska 2010 finansieras ur Kärnavfallsfonden

Regeringen har beviljat Strålsäkerhetsmyndigheten 28,2 miljoner kronor ur Kärnavfallsfonden för 2010. Avsikten är att myndighetens kärnavfallsarbete fortsättningsvis ska finansieras med medel ur fonden i stället för med statliga medel. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning vill att ytterligare medel ur fonden tillförs myndigheten för att starta ett särskilt forskningsprogram för finansiering av från industrin fristående forskning.

Vid regeringssammanträdet den 10/12 beslutade regeringen att Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, arbete med kärnavfall ska finansieras med medel ur Kärnavfallsfonden i stället för med statliga medel. För 2010 får myndigheten 28,2 miljoner kronor ur fonden, vilket är samma summa som myndigheten har begärt. Medlen ska användas för myndighetens verksamhet med att bygga upp kompetens för att granska kärnavfallsbolaget SKB:s ansökningar inom ramen för kärnbränsleprogrammet, samt drift och utveckling av verksamheten med finansiell kontroll. Regeringen skriver att medlen beviljas i avvaktan på en översyn av Strålsäkerhetsmyndighetens finansiering.

Regeringsbeslut om medel till SSM ur Kärnavfallsfonden för 2010 091210 >>

Logga in