15 december 2009 |

MKG och Naturskyddsföreningen på internationell konferens i Göteborg

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen deltog på den internationella vetenskapliga konferensen Managing Radioactive Waste den 15-17 december i Göteborg. Konferensen arrangerades av CEFOS-gruppen vid den Statsvetenskapliga institutionen. Tillsammans presenterade Mikael Karlsson och Johan Swahn från föreningarna sin syn på hur de samhälleliga målen måste hanteras bättre i en kärnavfallsprocess. Johan Swahn från MKG gjorde även en presentation om kärnvapenspridningsrisker med slutförvar och en om platsvalsprocessen i Sverige. Presentationerna finns nedan.

Presentation Mikael Karlsson och Johan Swahn: Societal Goals and Criteria for Final Disposal of Spent Nuclear Fuel >>

Presentation Johan Swahn: Long-term Risks for Nuclear Weapons Proliferation from Repositories for Final Disposal of Spent Nuclear Fuel >>

Presentation Olle Holmstrand och Johan Swahn: An Environmental Evaluation of the Siting Process for a Repository for Final Disposal of Spent Nuclear Fuel in Sweden >>

Länk till den internationella konferensens hemsida >>

Logga in