8 december 2009 |

KTH-forskarna skickar extra material till korrosionsseminariets expertpanel

Efter genomförandet av Kärnavfallsrådets internationella vetenskapliga workshop om kopparkorrosion den 16 november har KTH-forskarna skickat två kompletterande dokument till expertpanelen från mötet. Expertpanelen förväntas komma med ett gemensamt utlåtande i januari.

Kärnavfallsrådet genomförde i mitten av november ett internationellt vetenskapligt seminarium om kopparkorrosion i en syrefri miljö. På mötet deltog fyra internationella experter som ska ge ett gemensamt yttrande efter seminariet. Yttrandet förväntas vara klart i mitten av januari.

De KTH-forskare som kommit med nya rön om möjligheten att koppar kan korrodera i en syrefri miljö med processer som kärnavfallsbolaget SKB antar inte finns har efter seminariet skickat två nya dokument till expertpanelen. I dokumenten tydliggör forskarna den bild de har av möjliga korrosionsprocesser som kan finnas i en anoxisk (syrefri) slutförvarsmiljö och kommenterar alternativa hypoteser som framförts för att förklara resultaten från de experimentella försök forskarna genomfört.

Szakalos et al Additional material to the Expert Panel 091208 >>

Szakalos et al 091208 Comments to proposed alternative hypothesises >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets internationella seminarium om kopparkorrosion >>

Logga in