10 december 2009 |

Regeringen höjer den avgift som kärnkraftverken betalar för hantering av kärnavfallet

Regeringen beslutade den 10:e december om kärnavfallsavgifterna för 2010 och 2011. Kärnavfallsavgifterna är de pengar som kärnkraftsindustrin betalar in i Kärnavfallsfonden per kilowattimme kärnkraftsel som produceras. Istället för att låta avgifterna ligga kvar på 2008-2009 års nivåer så beslutade regeringen efter rekommendation från Strålsäkerhetsmyndigheten att höja avgifterna. MKG föreslog i sitt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten ytterligare höjningar med tanke på de osäkerheter som finns bland det historiska avfallet.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslog i början på hösten att regeringen skulle besluta om höjda kärnavfallsavgifter. Regeringen har nu beslutat att genomföra förslaget till höjning vilket innebär att Forsmark under 2009-2010 betalar 1 öre/kWh istället för 0.9 öre/kWh. OKG (Oskarshamns kraftgrupp) betalar 0.9 istället för 0.5. Ringhals betalar 1.1 istället för 0.8. Barsebäcks nedlagda kärnkraftverk ska nu betala 247 miljoner per år jämfört med tidigare 150 miljoner per år. Regeringen gick i princip helt på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag med undantag av det belopp som Barsebäck ska betala årligen.

Regeringens beslut om kärnavfallsavgifter för perioden 2010-2011 >>

Regeringens beslut om kärnavfallsavgifter för perioden 2008-2009 >>

Nyhet om myndighetens förslag till kärnavfallsavgifter för 2010-2011 >>

Nyhet om MKG:s yttrande om kärnavfallsavgifterna för 2010-2011 till Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Logga in