6 februari 2010 |

Avslutande MKB-samråd om slutförvar i Östhammar

Kärnkraftbolaget SKB höll lördagen den 6 februari ett avslutande samråd inför den kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar av kärnavfall vid Forsmarks kärnkraftverk. Både Östhammar kommun och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, liksom flera andra deltagare i samrådet kritiserade Miljökonsekvensbeskrivningens avsaknad av en aktuell analys av den långsiktiga miljösäkerheten. Mötesdeltagarna ville att samrådet skulle fortsätta och även gälla den slutgiltiga säkerhetsanalysen som ska tas fram till ansökan.

Drygt 50 personer samlades i den lilla biografen i Östhammar. Där hölls det ett samråd kring den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som SKB tagit fram inför en ansökan om ett eventuellt slutförvar vid Forsmarks kärnkraftverk. Den främsta kritiken under samrådet berörde den bristande hanteringen av den långsiktiga säkerheten i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har inför mötet i ett pressmeddelande deklarerat att föreningen vill ha ett samråd efter det att den slutgiltiga säkerhetsanalysen inför ansökan, SR-Site, är klar. På mötet framförde representanter för Östhammars kommun en liknande syn. Även ett flertal andra mötesdeltagare lyfte denna fråga. SKB menade dock att det räcker med att samråda med den gamla säkerhetsanalysen, SR-Can, från 2006. Bolaget anser att det räcker att kommunen, miljöorganisationer och andra aktörer får den slutgiltiga säkerhetsanalysen för granskning först inom ramen för prövningen av ansökan.

Innan MKB-samrådet höll Östhammars kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten korta presentationer. Under dagen höll SKB även ett separat samråd om vattenverksamheten. Presentationerna från båda samråden finns nedan.

Skriftliga samrådsinlagor kan lämnas in till Kärnavfallsbolaget SKB till och med den 5 mars.

Länk:
Pressmeddelande på MKG:s hemsida inför samrådet >>

Kalenderuppgift på MKG:s hemsida med länkar till underlaget för samrådet >>

Nyhetsbrev från miljöorganisationen Milkas från samrådet >>

Presentationerna från MKB-samrådet:

SKB:s presentation på MKB-samrådet >>

SKB:s presentation på Vattenverksamhetssamrådet >>

Presentation av Östhammars kommun >>

Presentation av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM >>

Logga in