9 februari 2010 |

Avslutande MKB-samråd om slutförvar i Oskarshamn

Lördagen den 9 februari höll kärnkraftbolaget SKB ett avslutande samråd inför den kommande ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning av kärnavfall i anslutning till mellanlagringsanläggningen Clab. Möte hölls i Figeholm i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk och Clab.

Drygt 50 personer samlades i tisdags kväll i Figeholm utanför Oskarshamn. Där hölls det ett samråd kring den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som SKB tagit fram inför en ansökan om en eventuell inkapslingsanläggning av kärnavfall. Samrådet rörde även den vattenverksamhet som berörs av anläggningen.

På mötet gjorde även Strålsäkerhetsmyndigheten och Oskarshamns kommun en kort presentation. Efter kommunens presentation ställde medlemmar ur kommunens granskningsgrupp frågor som rörde miljösäkerheten av en inkapslingsanläggning. Därefter kunde allmänheten och miljöorganisationer ställa frågor och lämna kommentarer.

På mötet framförde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett antal frågor som föreningen återkommer till i en samrådsinlaga. MKG ville bland annat se en komplett jämförande säkerhetsanalys för en lokalisering av ett slutförvar i Laxemar i den säkerhets analys SR-Site som bolaget ska ta fram till ansökan. På så sätt blir det mer uppenbart vilka faktorer som är gynnsam respektive ogynnsam vid en lokalisering i Forspart eller Laxemar.

Presentationerna från samråden finns nedan. Skriftliga samrådsinlagor kan lämnas in till kärnavfallsbolaget SKB fram till och med den 5 mars.

Länk:
Kalenderuppgift på MKG:s hemsida med länkar till underlaget för samrådet >>

Presentationerna från samrådet:

SKB:s presentation på MKB samt Vattenverksamhet >>

Presentation av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM >>

Presentation av Oskarshamns kommun >>

Logga in