2 mars 2006 |

MKG deltog i Kasams seminarium om alternativredovisningar för kärnavfallsprojektet

Torsdagen den 23/2 anordnade KASAM ett seminarium om de juridiska frågeställningarna kring vilka alternativredovisningar av metod och lokalisering som bör ingå i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det var ett stort intresse och de flesta aktörer i kärnavfallsfrågan var där.

MKG hade en presentation på eftermiddagen där Inga Carlman presenterade juridiska aspekter på framtagandet av en MKB och alternativredovisningar och Johan Swahn ett förslag på hur en mångsidig alternativredovisning med avseende på metod och lokalisering skulle kunna se ut.

  Se Johans presentation här >>Inga Carlman presenterade för MKGs räkning bland annat juridiska aspekter på framtagandet av en MKB. Foto: Miles Goldstick

På förmiddagen gjordes presentationer av två jurister, Peggy Lerman och Jonas Ebbesson. Dessutom presenterade SKI, SSI, Länsstyrelserna och KASAM respektive organisations syn på alternativredovisningsfrågan. Både Peggy Lerman och Jonas Ebbesson var tydliga i att det är ändamålen och syftena med ett visst projekt som ska styra avgränsningen av vilka alternativ som ska redovisas. Detta innebär att det är viktigt att det blir en bred samhällsdebatt så att ändamålet för projektet blir tydligt för så många som möjligt.

Jonas Ebbesson sammanfattade några punkter vad det gäller alternativ lokalisering:

  • Det finns inget rättsligt stöd för att begränsa valet av alternativa platser till vissa kommuner
  • I princip den enda avgränsningen Sveriges gränser
  • I övrigt avgör miljö- och säkerhetsskäl vilka alternativ som bör redovisas
  • En förutsättning för tillstånd för verksamheten är att föreslagen plats uppfyller miljöbalkens platsvalsprincip

Dessutom konstaterade han att ekonomiska skäl knappast kan vara aktuella för att avgränsa redovisningen av alternativa platser.

I sin presentation för MKG lyfte Inga Carlman frågan om att miljökonsekvensbeskrivningen för ett slutförvar bör tas fram av en myndighet för att uppfylla kraven i EG-direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar. Jonas Ebbesson menade att det kan räcka med att det finns en myndighet som i sin granskning kan garantera att miljökonsekvensbeskrivningen håller en hög kvalitet. I detta sammanhang skulle myndigheterna kunna betraktas vara SKI och SSI. MKG menar att det finns skäl för att pröva helt nya former för framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning för ett så pass stort och komplicerat projekt som ett slutförvar för kärnavfall.

Seminariet avlutades med en diskussion där en person från varje organisation/myndighet som hållit en presentation under dagen fick stå på scenen och svara på frågor.


En representation från respektive kärnavfallsaktör fick svara på frågor från publiken. Foto: Miles Goldstick

Logga in