24 februari 2010 |

Yttrande om Säker Strålmiljö

Regeringen avser att lägga fram en ny proposition om ”Svenska miljömål”. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, har synpunkter på miljömålet Säker strålmiljö och Strålsäkerhetsmyndighetens Nationella plan för allt radioaktivt avfall.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under åren 2006-2007 medverkat i referensgruppen till Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, arbete med miljömålet ”Säker strålmiljö”. MKG har under åren 2008-2009 medverkan i referensgruppen till Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, arbete med en ”Nationell plan för allt radioaktivt avfall”.

MKG har ett yttrande med bifogade bilagor (se nedan).

Länk:

MKG:s synpunkter på miljömålet Säker strålmiljö och Strålsäkerhetsmyndighetens Nationella plan för allt radioaktivt avfall, 2010-02-24. >>

MKG:s yttrande över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, utvärdering av miljökvalitetsmålet "Säker strålmiljö", 2007-06-29. >>

MKG:s Svar på inbjudan för medverkan i samverkansgrupp för framtagande av en nationell plan för allt radioaktivt avfall, 2008-11-12. >>

MKG:s problembeskrivning inför framtagandet av en nationell plan för allt radioaktivt avfall, 2008-12-18. >>

MKG:s yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med att ta fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall, 2009-05-20. >>

Nyhet om MKG:s problembeskrivning inför framtagandet av en nationell plan för allt radioaktivt avfall, 2008-12-18 >>

Nyhet om att MKG har lämnat yttrande över SSI:s utvärdering av miljömålet Säker strålmiljö, 2007-06-29 >>

Logga in