29 januari 2010 |

Ny amerikansk kommission för Amerikas slutförvarsfråga

Förra året beslutade USA för att överge sina planer på slutförvaring av högaktivt avfall i Yucca Mountain i Nevade. Nu har amerikas energiminister Steven Chu skapat en kommission med uppdraget att utreda olika långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt kärnavfall.

Den tillsatta kommissionen, en så kallad Blue Ribbon Commission, består av 15 personer med erfarenhet i kärnkraftsfrågor. Forskare, industrirepresentanter och tidigare myndighetspersoner i kommissionen ska tillsammans ta fram en rapport med förslag på hur USA bör ta hand om sitt kärnavfall. Ordföranden för kommissionen, Lee Hamilton, var tidigare vice ordförande för 9/11-kommissionen. Kommissionen presenterar den slutgiltiga versionen av sin rapport inom 24 månader.

Länk:

Pressmeddelande på USA:s energidepartements hemsida. >>

Logga in