15 april 2010 |

Kärnavfallsrådsmöte om geologiska utmaningar

Kärnavfallsrådet höll den 15 april ett öppet möte med fokus på bergmekaniska och bergtekniska utmaningar hos den planerade slutförvarsanläggningen. Medverkanden var bland annat företrädare från järnmalmsbolaget LKAB, kärnavfallsbolaget SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Huvudintrycket från mötet var att SKB var ointresserad av att lära av erfarenheter från annan berg- och byggverksamhet.

Runt 30 personer samlades i Näringslivets hus där Kärnavfallsrådet höll ett öppet möte med fokus på slutförvarsanläggningens geologiska utmaningar. Mötet inleddes av rådets nya ledamot, Karin Högdahl, docent i geologi vid Uppsala universitet, som höll en introduktion med en snabb genomgång av Sveriges bergarter. Därefter berättade Lars Malmgren från järnmalmsbolaget LKAB i Kiruna om de bergmekaniska utmaningar som finns vid järnmalmsbrytning.

I nästa inslag berättade sedan Olle Olsson, Eva Widing och Rolf Christiansson från kärnavfallsbolaget SKB om bolagets syn på den planerade slutförvarsanläggningens bergtekniska utmaningar. Kärnavfallsbolaget ville inte göra några jämförelser med LKAB:s problem och visade inget intresse av att ta del av Järnmalmsindustrins erfarenheter. Bengt Hedberg från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, presenterade som sista inslag myndighetens roll i tillståndsprocessen för av ett slutförvar.

I sin sammanfattning av mötet konstaterade Kärnavfallsrådets ordförande Torsten Carlsson att det är precis som vanligt, dvs att kärnavfallsbolagets endast säger att allt är under kontroll och att det inte finns några problem. De flesta åhörares huvudintryck från mötet var säkert att bolaget var ointresserad av att lära sig av erfarenheter från annan berg- och byggverksamhet.


Länk:

Seminarieprogrammet på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Presentationerna från mötet:

Sveriges berggrund, av Karin Högdahl, Kärnavfallsrådet >>

Bergmekaniska utmaningar för LKAB, av Lars Malmgren, LKAB >>

Slutförvarsanläggningen och dess bergtekniska utmaningar, av Olle Olsson, Eva Widing och Rolf Christiansson, SKB >>

Uppförandet av ett slutförvar utifrån ett myndighetsperspektiv, av Bengt Hedberg, SSM >>

Nyhet om mötet på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Logga in