14 april 2010 |

Ålands landskapsregering höll öppet möte om slutförvar i Forsmark

Den 14 april på kvällen hade intresserade beslutsfattare och boende i Mariehamn på Åland en möjlighet att få veta mer om det planerade slutförvaret i Forsmark. Kärnavfallsbolaget SKB, Östhammar kommun och Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, gjorde presentationer. I frågestunden ställdes mycket kritiska frågor till avfallsbolaget vilket speglar den officiella kritiska synen från Åland.

Ålands landskapsregering hade bjudit in de svenska aktörerna inom slutförvarsarbetet till Självstyrelsegången i Mariehamn på Åland. Till mötet kom ett trettiotal personer. Mötet inleddes med ett kort anförande av minister Katrin Sjögren från Åländska landskapsregeringens social- och miljöavdelning. Landskapsregeringen ställer sig kritisk till ett slutförvar i Forsmark med tanke på den miljöpåverkan på Östersjön som kan komma från förvaret.

Katrin Sjögren, minister från Åländska landskapsregeringens social- och miljöavdelning.Katrin Sjögren, minister från Åländska landskapsregeringens social- och miljöavdelning.Länkar: 

Nyhet på Ålands landskapsregerings hemsida

Yttranden från Åland 

Ålands landskapsregering, 2010-03-02

Eckerö Kommun, 2010-03

Ålands Natur och Miljö r.f. och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland, 2010-03-05

Logga in