23 mars 2010 |

Propositioner klara för nya kärnreaktorer och atomansvar

Regeringen lämnade den 23 mars över två propositioner till Riksdagen. Den ena propositionen vill öppna upp för möjligheten att bygga nya kärnkraftsreaktorer och den andra vill öka reaktorägarnas ekonomiska ansvar för olyckor.

Den 23 mars överlämnades två propositionerna 2009/10:172 Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte och 2009/10:173 Kärnkraften - ökat skadeståndansvar till Riksdagen. Den förstnämnda vill göra det möjligt att ansöka om tillstånd att bygga nya kärnreaktorer, dock endast på en plats där det idag redan finns en reaktor i drift, d.v.s. att en ny ersätter en gammal. Den andra propositionen, om ökat skadestånd, vill ställa krav på att reaktorägaren ska kunna betala upp till 12 miljarder kronor vid en olyckshändelse, till skillnad från dagens summa på tre miljarder kronor. Därmed begränsas fortfarande skadeståndskraven på en reaktorägare vid en olycka, vilket är en fortsatt subvention av svensk kärnkraft.

Efter utskottsbehandling kommer Riksdagen att rösta om propositionerna den 17 juni.

Länkar:

2009/10:172 ”Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte”, 2010-03-18 >>

2009/10:173 ”Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar”, utan bilagor, 2010-03-18 >>

Nyhet på regeringens hemsida, 2010-03-23 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om lagrådsremissen om atomansvar och nya kärnreaktorer 2010-02-18 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s yttrande till utredningen om ny kärnkraft och atomansvar, 2009-12-31 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens yttrande till utredningen om ny kärnkraft och atomansvar, 2010-01-21 >>

Logga in