18 mars 2010 |

Utredningen om ny strålsäkerhetslagstiftning förlängs

Utredningen om samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet har fått förläng tid. Utredningen ska presenterats senast den 22 december 2010, istället för i april 2010.

Den tidigare chefsjuristen vid Statens kärnkraftinspektion, SKI, Ingvar Persson, har sedan i december 2008 haft i uppdrag att se över lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet. Utredningen har försenats av de tilläggsdirektiv som regeringen gav under 2009 att även utreda ny lagstiftning för kärnkraft och atomansvarsfrågor. Den delen av utredningen var klar i slutet av oktober. Utredningen får nu förlängd tid för att utföra det ursprungliga uppdraget. Betänkandet ska presenteras i slutet av 2010 i stället för i april i år.

Länk:

Tilläggsdirektiv med förlängning av utredningstiden för utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och stråskyddsområdet (2008:05) >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att delbetänkandet om nya kärnreaktorer och atomansvar var klar >>

Logga in