25 februari 2010 |

Forskarmeningsutbyte om kopparkorrosionsuppsats

SKB-forskare från Uppsala Universitet och KTH har skrivit en kritisk kommentar till artikeln om kopparkorrosion i syrefri miljö som publicerades i september 2009. Den forskargrupp som skrev den ursprungliga artikeln, där Peter Szakálos och Gunnar Hultquist vid KTH ingår, svarar på kritiken i en egen kommentar.

Lars Werme, forskare inom fysik vid Uppsala Universitet, och Pavel Korzhavyi, forskare inom materialvetenskap på KTH, bägge knutna till kärnavfallsbolaget SKB, har skrivit en kommentar till artikeln ”Water corodes copper” som en forskargrupp vid KTH (Peter Szakálos och Gunnar Hultquist med flera med internationella kollegor) publicerade i tidskriften Catalysis Letters i september 2009. Länk till nyhet om den ursprungliga artikeln finns nedan.

I kommentaren, också publicerad i Catalysis Letters menar Werme och Korzhavyi att KTH-gruppen gjort felaktiga beräkningar och att kopparmynten på regalskeppet Wasa förmodligen korroderat på grund av sulfidkorrosion.

I en egen kommentar avvisar KTH-gruppen kritiken som oriktig och avslutar med följande sammanfattning:

”In summary we find that the Comment by Werme and Korzhavyi does not detract from our conclusion that water can corrode copper. We also find it relevant to state that the corrosion of copper under our experimental conditions is accompanied by the evolution of hydrogen, which has also been detected by mass spectrometry.”

Kopparkorrosionskontroversen berör i hög grad KBS-metoden som kärnavfallsbolaget, SKB, vill använda för att slutförvara kärnavfall. Enligt KTH-forskarna reagerar kopparen i kärnavfallsbehållarna med vatten även i en syrefri miljö, vilket skulle kunna orsaka läckage inom 1000 år, istället för 100 000 år.

Länk:

Werme och Korzhavyis kommentar i Catalysis Letters >>

Hultquist och Szakalos med fleras kommentar med svar på kritiken >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kopparkorrosionsstudien, 2009-09-30 >>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Logga in