16 mars 2010 |

MKG deltar i SKB:s referensgrupp om syrefri kopparkorrosion

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har svarat att föreningen kommer att delta på det första mötet för den referensgrupp som kärnavfallsbolaget SKB skapar när den drar igång ett särskilt forskningsprojekt om syrefri kopparkorrosion. Föreningens fortsatta medverkan i referensgruppen är dock betingat av en fortlöpande värdering av kärnavfallsbolaget SKB:s avsikt och seriositet med att bilda referensgruppen.

Kärnavfallsbolaget SKB ska påbörja ett projekt där experiment ska visa hur koppar påverkas i en syrefri miljö. Detta efter den kritik som framförts för att bolaget inte tidigare tagit kritiken kring kopparkorrosion på allvar. Till projektet kommer bolaget att koppla en referensgrupp där Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG tillsammans med myndigheter, Kärnavfallsrådet, KTH-forskare och andra aktörer är inbjudna.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till kärnavfallsbolaget och accepterat att delta på det första mötet för bolagets referensgrupp. Föreningen skriver att fortsatt medverkan i referensgruppen är betingat av föreningens fortsatta värdering av kärnavfallsbolaget SKB:s avsikt och seriositet med att bilda referensgruppen.

Föreningen menar att om det visar sig att kärnavfallsbolagets avsikt med den nya referensgruppen endast är att informera om arbetet med de projekt som presenteras i inbjudan är intresset av att delta från MKG:s sida mycket begränsat. Kopparkorrosionsfrågan har en bredd och de försök som beskrivs i inbjudan måste ses i ett större sammanhang. Annars finns det en betydande risk för att de aktuella försöken och referensgruppens bildande bara är en del av kärnavfallsbolagets PR-arbete. Bolaget har redan använt inbjudan i mediesammanhang.

MKG vill att referensgruppens roll ska ses i följande perspektiv:

1. Referensgruppen får inte bli en grupp som endast tar emot information. Gruppen måste kunna påverka genomförandet av försöken som nämns i inbjudan.
2. Kärnavfallsbolaget bör på första mötet redovisa resultaten från all kopparkorrosionsforskning de utfört sedan hösten 2007.
3. Kärnavfallsbolaget bör på första mötet presentera vilken övrig kopparkorrosionsforskning bolaget för närvarande utför eller planerar, samt hur referensgruppen i denna kan få motsvarande insyn och inflytande som i de försök som beskrivs i inbjudan.
4. Kärnavfallsbolaget bör till referensgruppen presentera en plan för genomförandet av långtidsprov i en simulerad slutförvarsmiljö, samt förslag på hur insyn och inflytande från referensgruppen kan erhållas.
5. Kärnavfallsbolaget bör till referensgruppen presentera en plan för upptagandet av LOT S2-paketet i Äspölaboratoriet, samt förslag på hur insyn och inflytande från referensgruppen kan erhållas.

MKG anser även att fler forskare bör bjudas in att delta i referensgruppen.

Komplettering: Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, och Kärnavfallsrådet deltar inte i referensgruppen. Se separat nyhet med länk nedan.

Länk:

MKG:s svar på inbjudan att delta i referensgruppen >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet inte deltar i kärnavfallsbolagets referensgrupp >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB startar ny forskning om syrefri kopparkorrosion >>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Logga in