18 mars 2010 |

SSM och Kärnavfallsrådet vill inte delta i SKB:s referensgrupp om syrefri kopparkorrosion

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet kommer inte delta i den referensgrupp som kärnavfallsbolaget SKB skapar när den drar igång ett särskilt forskningsprojekt om syrefri kopparkorrosion. Myndigheten anser att den redan har tillräcklig insyn i SKB:s arbete samt att de inte anser det lämpligt av integritetsskäl.

Kärnavfallsbolaget SKB ska påbörja ett projekt där experiment ska visa hur koppar påverkas i en syrefri miljö. Detta efter den kritik som framförts för att bolaget inte tidigare tagit kritiken kring kopparkorrosion på allvar. Till detta projekt kommer bolaget att koppla en referensgrupp där Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG tillsammans med myndigheter, Kärnavfallsrådet, KTH-forskare och andra aktörer är inbjudna. MKG kommer att delta i gruppen men vill att försöken utvecklas till att även gälla långtidsförsök i en simulerad slutförvarsmiljö. Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet däremot kommer inte att delta i gruppen. SSM hänvisar till att det redan finns etablerade kanaler för informationsöverföring mellan myndigheten och kärnavfallsbolaget och förutsätter att bolaget kommer informera om projektet genom dessa. Dessutom anger myndigheten att en planerad ansökan ligger så nära i tiden att myndigheten inte heller vill delta av integritetsskäl. Kärnavfallsrådet anser inte att en medverkan i referensgruppen är förenligt med rådets oberoende roll och hänvisar till redan befintliga informationskanaler.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har svarat kärnavfallsbolaget att föreningen deltar i referensgruppen. Länk till nyhet om detta finns nedan.


Länk:

Strålsäkerhetsmyndighetens svar på inbjudan att delta i referensgruppen >>

Kärnavfallsrådets svar på inbjudan att delta i referensgruppen >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG deltar i referensgruppen>>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB startar ny forskning om syrefri kopparkorrosion>>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Logga in