9 oktober 2006 |

Om kärnkraftsavfall i "Agenda" i SVT 1

Agenda i SVT 1 den 8 oktober kl 21.15 innehöll ett inslag om kärnavfallsfrågan. Med i studion fanns Mikael Karlsson, Svenska Naturskyddsföreningens ordförande och kärnkraftsindustrins representant Saida Laârouchi Engström.

Diskussionen gällde de problem som finns den ytnära slutförvarsmetod som kärnkraftsindustrin låst fast sig vid och det krav som miljöorganisationerna har på att industrin ska utreda den alternativa metoden djupa borrhål. Metoden djupa borrhål innebär en deponering av kärnavfallet på 3-5 km djup där den långsiktiga säkerheten skulle kunna vara högre än med industrins metod. Detta är viktigt eftersom kärnavfallet måste isoleras från människa och miljön i hundratusentals år.

Inslaget finns tyvärr inte längre på SVT:s hemsida, men om du är intresserad av att se inslaget så finns det på MKG:s kansli. Hör av dig så kan vi ordna en kopia.

Läs mer om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in