15 november 2006 |

KASAM-seminarium om beslutsprocessen

Den 15 november höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om beslutsprocessen när det gäller ett slutförvar för radioaktivt avfall. På seminariet presenterade landets främsta miljöjurister sin syn på läget.

I november höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om den juridiska beslutsprocessen för att få bygga ett slutförvar för högaktivt avfall. KASAM är ett rådgivande organ till regeringen i kärnavfalsfrågor. På mötet presenterade flera av Sveriges ledande miljöjurister beslutsprocessen för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Juristerna menade bland annat att det är olämpligt att dela upp ansökan i två delar, en för en inkapslingsanläggning och en för ett slutförvar. En annan viktigt punkt som kom upp var att det saknas ett samhälleligt ändamål för slutförvaret. I dagsläget har kärnkraftsindustrin slutförvaret som ett mer begränsat projektmål – att genomföra KBS-metoden. Ytterligare en fråga som kom upp på mötet var behovet av ordentliga redovisningar av alternativa metoder och val av plats.

Nästa KASAM-seminarium kommer att handla om djupa borrhål (14-15 mars), se kalendariet.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde frågor på mötet och kom i efterhand med synpunkter på juridiska frågeställningar och beslutsprocessfrågor som rör kärnavfall som fortfarande behöver utredas.

 MKG:s beslutsprocessfrågor av fortsatt intresse >>

 Programmet >>

 Peggy Lermans presentation >>

 Peggy Lermans underlag >>

 Jonas Ebbessons presentation>>

 Jonas Ebbessons underlag >>

 Staffan Westerlunds underlag >>

Mer information om seminariet och fler presentationer finns på KASAM:s hemsida >>

Logga in