21 december 2006 |

Regeringen beslutade om kärnavfallsavgifterna för 2007

Regeringen beslutade strax innan jul om kärnavfallsavgifterna för 2007. Kärnavfallsavgifterna är de pengar som kärnkraftsindustrin betalar in i Kärnavfallsfonden per kilowattimme kärnkraftsel som produceras. Pengarna i kärnavfallsfonden används sedan av kärnkraftsindustrin i deras arbete med att ta hand om kärnkraftsavfallet.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, hade föreslagit kraftigt höjda kärnavfallsavgifter vilket Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, i ett gemensamt yttrande ansåg vara en välkommen men otillräcklig höjning eftersom det finns stora osäkerheter i hur kärnkraftsavfallet ska tas om hand.

Regeringen gick tyvärr mot SKI:s mening och genomförde bara ungefär halva höjningen. Som skäl anges att en ny finansieringslag för kärnavfall ska börja gälla från och med 2008 och att innan den träder i kraft gör regeringen bedömningen att en något lägre höjning är befogad.

 Regeringens beslut >>

Läs mer om vad SNF och MKG anser om kärnavfallsavgifterna för 2007 >>

Logga in