20 december 2006 |

Ringhals förlorade i Miljööverdomstolen

Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt beslutade den 20 december 2006 att det villkor om prövotidsförordnande som Miljödomstolen satte den 22 mars 2006 står kvar. Det innebär att Ringhals har fem år på sig för att utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna att uppnå samma standard vad gäller säkerhet och strålskydd som ett nytt kärnkraftverk. Ringhals har begärt prövorätt i högsta domstolen.

 Miljööverdomstolens dom >>

 Miljödomstolens deldom 2006-03-22 >>

 Regeringens tillståndsbeslut 2005-10-20 >>

Läs mer om miljödomstolens första yttrande vid miljöprövningen av tillståndet för Ringhals kärnkraftverk >>

Logga in