15 mars 2007 |

Gör en oberoende utredning om djupare borrhål för kärnavfall!

Kärnkraftsindustrin har trots krav från regering och myndigheter inte seriöst undersökt alternativet med tio gånger djupare borrhål för slutförvar av högaktivt kärnkraftsavfall. Det framgick på ett seminarium om slutförvaring av kärnavfall.

På seminariet, som anordnades av Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, igår och idag diskuterades möjligheten att använda en alternativ metod för slutförvaring av kärnavfall som innebär att man använder borrhål på djup mellan 3-5 km, dvs. tio gånger längre ned i urberget än det förvar kärnkraftsindustrin vill använda. Metoden med djupa borrhål kan vara långsiktigt miljömässigt säkrare, menade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och Naturskyddsföreningen på seminariet.

– Trots påstötningar från myndigheter och från regeringen har industrin inte undersökt metoden med djupa borrhål tillräckligt. Seminariet visar att det finns ett stort behov av en från industrin oberoende utredning av alternativa metoder för slutförvar av kärnkraftsavfall, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Lagstiftningen lägger ansvaret på kärnkraftsindustrin att utreda olika metoder för slutförvar av kärnavfall. Men industrin har hittills inte lagt ner tillräckliga resurser på att utreda den alternativa metoden med djupa borrhål, trots krav från regering och myndigheter. Det gör att myndigheterna, miljödomstolarna och regeringen idag saknar ett underlag för att kunna jämföra alternativa metoder vid en ansökan om tillstånd för att få bygga ett slutförvar för högaktivt kärnkraftsavfall

– KASAM och myndigheterna SKI och SSI bör därför föreslå regeringen att tillsätta en oberoende utredning, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

För mer information

Om djupa borrhål >>

  MKG:s rapport om djupa borrhål >>

Ladda ner pressmeddelandet som pdf >>

För frågor kontakta

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
mikael.karlsson [at] snf.se

Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
johan.swahn [at] mkg.se

Lena Jarlöv, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 070-317 49 76
lena.jarlov [at] snf.se

Anders Grönvall, presschef Naturskyddsföreningen, 070-6554619
anders.gronvall [at] snf.se

Logga in