11 december 2006 |

Informationsmöte för kommuner och miljöorganisationer

Statens kärnkraftsinspektions, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har startat en serie möten för att informera kommuner och miljöorganisationer om deras granskningsarbete.

Den 11 december hölls det första i en serie informationsmöten. På mötena informerar myndigheterna kommuner och miljöorganisationer om hur de ser på olika frågeställningar. Mötena har tillkommit på initiativ av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

På informationsmötena ska myndigheterna Statens kärnkraftsinspektions, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, informera om deras granskningsarbete. Deltagarna kan ställa frågor och framföra synpunkter på arbetet. På det första mötet berättade myndigheterna om planerna för granskningen av ansökan för inkapslingsanläggningen enligt kärntekniklagen. Vidare redovisade myndigheterna synpunkter på de preliminära säkerhetsutvärderingarna av platsundersökningarna i Forsmark och Laxemar. Dessutom presenterades myndigheternas granskningsplaner av säkerhetsanalysen SR-Can och systemanalysen SYS-Inka.

I sina presentationer visade myndigheterna att det fortfarande saknas mycket information som krävs för att bedöma om KBS-metoden kommer att uppfylla de krav som ställs.

   Programmet för informationsdagen >>


  Presentation av planer för granskningen av INKA-ansökan, SKI >>
   Presentation av planer för granskningen av INKA-ansökan, SSI >>


   Presentation av myndigheternas synpunkter på de preliminära säkerhetsutvärderingarna av Forsmark och Laxemar, SKI och SSI >>


   Presentation av myndigheternas granskningsplan för säkerhetsredovisningen SR-Can, SKI >>


   Presentation av myndigheternas granskningsplan för säkerhetsredovisningen SR-Can, SSI >>


   MKG:s ursprungliga förslag om informationsmöten >>
Logga in