30 oktober 2018, 18:00 - 20:00 |

Informationsmöte i Uppsala: Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark

Den 30 oktober anordnar STF Uppsala ett informationsmöte i samrbete med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Vad händer med förslaget att slutförvara använt kärnbränsle i berggrunden vid Forsmark? Allmän information om läget. Johan Swahn redogör för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och Naturskyddsföreningens granskning av ärendet. Representanter för Östhammars kommun informerar om kommunens arbete med slutförvarsfrågan. 

Tid: 30 oktober kl.18-20
Plats: Linnéstugan, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Anmälan: Gratis inträde
 

Logga in