Inledande bedömningsfasen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin inledande bedömning gjort en genomgång av ansökningarna för att se vilka kompletteringar som krävs. Myndigheten tog i maj 2011 beslut om att gå vidare till den inledande sakgranskningsfasen av ansökningarna. 


Handlingar från den inledande bedömningsfasen

Här kan du att kunna ladda ner handlingarna i myndighetens inledande bedömning av slutförvarsansökan.

SSM:s beslut i samband med den inledande bedömningen, 110527 >> 

SSM:s brev till SKB med anledning av den inledande bedömningen >>

SKB:s svar till SSM med anledning av den inledande bedömningen >>

bilaga 1: SKB Simulering av inkapsling av använt kärnbränsle >>
bilaga 2: Criticality safty calculations of disposal canisters 2 >> 
bilaga 3: Strålskärmsberäkningar för kopparkapslar innehållande 
BWR, MOX och PWR bränsleelement >> 

 SSM:s projektplan där de beskriver hur de kommer att arbeta med prövningen av ansökan >>

Handlingarna är tagna från Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2011-1137 "Projektet tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle (TTP)". Alla inkomna handlingar i diarienumret hittar du här >>

Logga in