Inledande sakgranskningsfasen

Myndigheten beslutade den 31 maj 2011 att avsluta den inledande bedömningen genom att begära in de kompletteringar som krävs för att ansökan ska bli formellt komplett. I samband med detta inleddes den inledande sakgranskningsfasen. I oktober 2012 avslutades även denna fas och myndigheten beslutade att gå vidare in i sakgranskningsfasen, läs mer om sakgranskningsfasen här >>

Syftet med den inledande sakgranskningsfasen var att få en övergripande bild av ansökningsunderlaget. Myndigheten begärde i denna fas in kompletteringar inför den kommande sakgranskningsfasen. När tillräckliga kompletteringar inkommit inleddes sakgranskningsfasen. 

Under den inledande sakgranskningen skickade myndigheten även ut ansökningshandlingarna på  bred remiss. Remissinstanserna lämnade in sina synpunkter senast den 1 juni 2012.
Här kan du läsa mer, ladda ner remissen och de inkommande remissvaren >>

Här kommer du att kunna ladda ner myndighetens rapporter allt eftersom de offentliggörs >>

Logga in