Kalendarium

SSM: Nationell strålsäkerhet – utblick och forskning

22 november 2017 - 23 november 2017

Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar, Nationell strålsäkerhet –  utblick och forskning, hålls 22–23 november 2017 i Stockholm (City Conference Center, Norra Latin).

Forskningsdagarna riktar sig till aktiva forskare inom myndighetens forskningsområden samt till journalister och intresserade inom industri, myndigheter och övriga samhället. 

Informationsträff i Gimo: Vad händer i slutförvarsfrågan?

30 november 2017, 18:00 - 19:00

Huvudförhandlingen i Mark och miljödomstolen är avslutad. Östhammars kommun bjuder in till ett föredrag där dom informerar om vad som hänt och hur kommande steg i processen ser ut. 

Kärnavfallsrådets seminarium "Vad händer efter Mark- och miljödomstolens huvudförhandling hösten 2017?"

4 december 2017, 13:00 - 17:00

Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om vad som händer efter Mark- och miljödomstolens huvudförhandling hösten 2017? Om den fortsatta tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Samråd inför rivning av Ringhals 1 och 2 samt markförvar

31 januari 2018

Ringhals AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att montera ner och riva reaktorerna Ringhals 1 och 2. Tillståndsansökan kommer även att omfatta ett markförvar för uppläggning av rivningsavfall som är mycket lågaktivt. Synpunkter på samrådsunderlaget önskas senast den 31 januari 2018. 


Länkar:

Logga in