Kalendarium

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalen "Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle?"

3 juli 2018, 9:30 - 10:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. Två yttranden om SKB:s ansökningar om att få uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet har lämnats till regeringen. Vad innebär yttrandena för olika parter och hur drivs frågan framåt nu?

Kärnavfallsrådets seminarium på Almedalsveckan: "Slutförvar för använt kärnbränsle - ett beslut om osäkerhet?"

3 juli 2018, 10:45 - 11:30

Detta är ett utav två seminarier som Kärnavfallsrådet anordnar under Almedalen 2018. 

Logga in