Kalendarium

Huvudförhandling om slutförvaret för använt kärnbränsle

5 september 2017, 10:00 - 27 oktober 2017, 17:00

Huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark startar den 5 september 2017 i Stockholm. Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor. De två första veckorna kommer att genomföras i Stockholm. Därefter blir det två veckors uppehåll.

Stockholm: Huvudförhandling om slutförvaret

5 september 2017, 10:00 - 27 oktober 2017, 17:00

De två första veckorna och den avslutande veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer att genomföras i Stockholm. Antalet platser för allmänheten kommer vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till domstolen (se mailadress

Oskarshamn: Huvudförhandling om slutförvaret

2 oktober 2017, 13:30 - 6 oktober 2017, 12:00

Den tredje veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Oskarshamn. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn på kärnavfallsbolagets SKB:s anläggningar i Oskarshamn (Clab/Clink, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet).

Östhammar: Huvudförhandling om slutförvaret

9 oktober 2017, 12:30 - 13 oktober 2017, 16:00

Den fjärde veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Östhammar. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn vid platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den som önskar närvara vid domstolens syn i Forsmark måste föranmäla sig.

Logga in