Kalendarium

Workshop: Information and memory for future decision making – radioactive waste and beyond

21 maj 2019 - 23 maj 2019

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, Linnéuniversitetet och riksarkivet anordnar den 21-23 maj en workshop för särskilt inbjudna med frågor om bevarande av information till framtida generationer. Arbetsgruppen inför workshopen, där också MKG:s kanslichef ingår, har tagit fram ett program som du kan ladda ner nedan.

Lunchseminarium med internationella experter på kärnavfall (Kanada, Schweiz och Europa)

24 maj 2019, 11:30 - 14:00

I maj besöker tre internationella kärnavfallsexperter Sverige på inbjudan av MKG och Milkas. Vi passar på att ge experterna en möjlighet att på ett lunchseminarium dela med sig av sina kunskaper och bilder av kärnavfallsläget i Kanada, Schweiz och Europa.

Huvudförhandling hos mark- och miljödomstolen i målet om SFR 2

23 september 2019 - 4 oktober 2019

I Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts senaste tidplan för målet om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, står det att en huvudförhandling ska att ske 23 september - 4 oktober 2019. Det står även att huvudförhandlingen i vart fall delvis ska ske i Östhammar. 

Logga in