Kalendarium

Referensgruppsmöte Östhammars kommun

17 december 2019

Den 17 december håller Östhammars kommuns referensgrupp ett öppet möte. Där planerar kommunen att informera om mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden till regeringen i SFR-prövningen.

Östhammars kommun kommer också att presentera sina yttranden över SKB:s komplettering i kärnbränsleförvarsprövningen som lämnades in den 3 december 2019.

Logga in