Kalendarium

Vernissage kring den svenska miljörörelsen

16 juni 2017 - 6 augusti 2017

I utställningen ”Segern kan vi bara nå genom att vakta och vakta” av konstnären Ingela Johansson bearbetas dokument och berättelser kring den svenska miljörörelsen. Motståndet mot slutförvar av kärnbränsle på Kynnefjäll i närheten av Gerlesborg pågick i nästan 20 år och blev en livskraftig folklig rörelse.

Konferens om Europas kärnsäkerhet

28 juni 2017 - 29 juni 2017

The European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) anordnar en konferens om Europas kärnsäkerhet. ENSREG är en oberoende, rådgivande expertgrupp skapad av EU-kommissionen som bland annat arbetar med att förbättra samarbetet och öppenheten mellan EU:s medlemsstater i frågor rörande kärnsäkerhet och radioaktivt avfall.

Kärnavfallsrådet har seminarier i Almedalen

4 juli 2017, 10:30 - 12:15

Kärnavfallsrådet arrangerar två seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Under det första seminariet ”Gräv ner och släng nyckeln? Kärnavfallets informationsproblem” kommer rådet ta upp frågeställningar så som ifall framtida generation bör få veta var vi lagt kärnavfallet eller inte, och i så fall, hur vi idag på effektivast möjligt sätt informerar om detta.

Logga in