Kalendarium

Informationsträff om utbyggnaden av SFR

25 april 2018, 18:00 - 19:30

Östhammars kommun anordnar en informationsträff i Österbybruk den 25 april. Peter Larsson, projektledare för utbyggnaden på SKB, kommer att ge en allmän presentation av utbyggnaden av SFR (slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall). Marie Berggren och Anna Bergsten från Strategienheten kommer att berätta om kommunens arbete med ansökan.

Logga in