Kalendarium

Huvudförhandling om slutförvaret för använt kärnbränsle

5 september 2017, 10:00 - 27 oktober 2017, 17:00

Huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark startar den 5 september 2017 i Stockholm. Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor. De två första veckorna kommer att genomföras i Stockholm. Därefter blir det två veckors uppehåll.

Stockholm: Huvudförhandling om slutförvaret

5 september 2017, 10:00 - 27 oktober 2017, 17:00

De två första veckorna och den avslutande veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer att genomföras i Stockholm. Antalet platser för allmänheten kommer vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till domstolen (se mailadress

Östhammar: Huvudförhandling om slutförvaret

9 oktober 2017, 12:30 - 13 oktober 2017, 16:00

Den fjärde veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Östhammar. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn vid platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den som önskar närvara vid domstolens syn i Forsmark måste föranmäla sig.

Möte med utredningen om översyn av kärntekniklagen (1)

17 oktober 2017, 9:30 - 12:30

Regeringen tillsatte den 29 juni en utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Möte med utredningen om översyn av kärntekniklagen (2)

31 oktober 2017, 13:00 - 16:00

Regeringen tillsatte den 29 juni en utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

SSM: Nationell strålsäkerhet – utblick och forskning

22 november 2017 - 23 november 2017

Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar, Nationell strålsäkerhet –  utblick och forskning, hålls 22–23 november 2017 i Stockholm (City Conference Center, Norra Latin).

Forskningsdagarna riktar sig till aktiva forskare inom myndighetens forskningsområden samt till journalister och intresserade inom industri, myndigheter och övriga samhället. 

Logga in