Kalendarium

Presentation av FUD 2019

16 oktober 2019, 9:00 - 15:00

Den 16 oktober håller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ett informationsmöte för inbjudna remissinstanser med avsikt att presentera hur granskning och remisshantering av SKB:s FUD-program 2019 ska gå till.

Seminarium om en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar

12 november 2019

Den 12 november 2019 ordnar Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm on "en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar".

Stegvis prövning kallas den tillståndsprocess som enligt kärntekniklagen Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har för olika beslut – efter och om regeringen godkänner kärnavfallsbolagets ansökan om att få uppföra ett slutförvar för kärnavfall i Forsmark.

Logga in