Kalendarium

Filmpremiär ”Resan mot ett slutförvar” av Östhammars kommun

2 december 2020, 19:00

Östhammars kommun har gjort en dokumentärfilm som kallas Resan mot ett slutförvar. Kommunen kommer att hålla en digital premiär för speciellt inbjudna via Youtube den 2 december. Därefter kommer filmen att göras tillgänglig för alla att se längre fram – sannolikt under mitten av december 2020, enligt Östhammars kommun.

Webinarium om den nationella planen för allt radioaktivt avfall

16 december 2020, 9:00 - 26 december 2020, 12:00

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM som ansvarar för den nationella planen för allt radioaktivt avfall enligt EU:s kärnavfallsdirektiv bjuder in till ett webbseminarium för att presentera ett utkast till en uppdaterad rapport och för att diskutera innehållet med deltagarna.

Aarhus Convention & Nuclear (ACN) European Roundtable on ”Radioactive Waste Management”

13 januari 2021 - 15 januari 2021

Den europeiska organisationen Nuclear Transparency Watch, NTW, ordnar tillsammans med EU-kommissionen en rundabordskonferens för att bl.a. diskutera på EU-kommissionens andra rapport om genomförandet och efterlevnaden av kärnavfallsdirektivet (2011/70/Euratom).

Logga in