Kalendarium

Websändning av Östhammars kommuns öppna möte om Kärntekniklagsutredningen och SKB:s komplettering av ansökan

18 juni 2019, 16:00 - 17:30

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun håller öppet möte om slutförvarsprocessen. Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterar sin utredning om ny kärntekniklag.

Huvudförhandling hos mark- och miljödomstolen i målet om SFR 2

23 september 2019 - 4 oktober 2019

I Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts senaste tidplan för målet om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, står det att en huvudförhandling ska att ske 23 september - 4 oktober 2019. Det står även att huvudförhandlingen i vart fall delvis ska ske i Östhammar. 

Logga in