Kalendarium 2017

Kärnavfallsrådets seminarium om 2017 års kunskapslägesrapport

28 april 2017, 11:00 - 16:30

Kärnavfallsrådet håller ett seminarium om sin årliga kunskapslägesrapport. Årets rapport heter Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring (SOU 2017:8). I rapporten ger Kärnavfallsrådet en beskrivning av vad som hänt inom kärnavfallsområdet under 2016.

Logga in