Kalendarium 2017

SSM: Nationell strålsäkerhet – utblick och forskning

22 november 2017 - 23 november 2017

Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar, Nationell strålsäkerhet –  utblick och forskning, hålls 22–23 november 2017 i Stockholm (City Conference Center, Norra Latin).

Forskningsdagarna riktar sig till aktiva forskare inom myndighetens forskningsområden samt till journalister och intresserade inom industri, myndigheter och övriga samhället. 

Möte med utredningen om översyn av kärntekniklagen (2)

31 oktober 2017, 13:00 - 16:00

Regeringen tillsatte den 29 juni en utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Möte med utredningen om översyn av kärntekniklagen (1)

17 oktober 2017, 9:30 - 12:30

Regeringen tillsatte den 29 juni en utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Östhammar: Huvudförhandling om slutförvaret

9 oktober 2017, 12:30 - 13 oktober 2017, 16:00

Den fjärde veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Östhammar. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn vid platsen för kärnbränsleförvaret i Forsmark. Den som önskar närvara vid domstolens syn i Forsmark måste föranmäla sig.

Oskarshamn: Huvudförhandling om slutförvaret

2 oktober 2017, 13:30 - 6 oktober 2017, 12:00

Den tredje veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer genomföras i Oskarshamn. I samband med huvudförhandlingen planerar domstolen att hålla syn på kärnavfallsbolagets SKB:s anläggningar i Oskarshamn (Clab/Clink, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet).

Stockholm: Huvudförhandling om slutförvaret

5 september 2017, 10:00 - 27 oktober 2017, 17:00

De två första veckorna och den avslutande veckan av huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark kommer att genomföras i Stockholm. Antalet platser för allmänheten kommer vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till domstolen (se mailadress

Huvudförhandling om slutförvaret för använt kärnbränsle

5 september 2017, 10:00 - 27 oktober 2017, 17:00

Huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark startar den 5 september 2017 i Stockholm. Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor. De två första veckorna kommer att genomföras i Stockholm. Därefter blir det två veckors uppehåll.

Kärnavfallsrådet har seminarier i Almedalen

4 juli 2017, 10:30 - 12:15

Kärnavfallsrådet arrangerar två seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Under det första seminariet ”Gräv ner och släng nyckeln? Kärnavfallets informationsproblem” kommer rådet ta upp frågeställningar så som ifall framtida generation bör få veta var vi lagt kärnavfallet eller inte, och i så fall, hur vi idag på effektivast möjligt sätt informerar om detta.

Konferens om Europas kärnsäkerhet

28 juni 2017 - 29 juni 2017

The European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) anordnar en konferens om Europas kärnsäkerhet. ENSREG är en oberoende, rådgivande expertgrupp skapad av EU-kommissionen som bland annat arbetar med att förbättra samarbetet och öppenheten mellan EU:s medlemsstater i frågor rörande kärnsäkerhet och radioaktivt avfall.

Vernissage kring den svenska miljörörelsen

16 juni 2017 - 6 augusti 2017

I utställningen ”Segern kan vi bara nå genom att vakta och vakta” av konstnären Ingela Johansson bearbetas dokument och berättelser kring den svenska miljörörelsen. Motståndet mot slutförvar av kärnbränsle på Kynnefjäll i närheten av Gerlesborg pågick i nästan 20 år och blev en livskraftig folklig rörelse.

Logga in