1 juli 2010 |

Korrespondens mellan SKB och MKG om kopparkorrosionsforskning

Den 22 juni skrev Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett brev till bolaget där föreningen framförde synpunkter på SKB:s kopparkorrosionsforskning. Synpunkterna var kopplade till MKG:s deltagande i referensgruppen till bolagets forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt rent vatten. Den 28 juni svarade SKB på MKG:s brev. Nu har MKG svarat på SKB:s svar och framfört synpunkter på behovet av långtidsförsök i en simulerad slutförvarsmiljö, om försöken i berglaboratoriet i Äspö och behovet av att genomföra försök för att förstå möjligheten att uppnå initialtillståndet för säkerhetsanalysen i Forsmarkberget. Bägge brev finns nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 22 juni ett brev till kärnavfallsbolaget SKB med synpunkter på bolagets arbete med kopparkorrosionsforskning. Brevet var kopplat till MKG:s deltagande till SKB:s referensgrupp kring forskningsprojektet om kopparkorrosion i rent syrefritt vatten. SKB svarade på brevet den 28 juni.

MKG skriver i sitt brev att föreningen uppskattar SKB:s svar och ser fram mot en fortsatt dialog i dessa frågor. Föreningen ger därefter i sitt brev kommentarer till punkt 2 (om behovet av långtidsförsök i en simulerad slutförvarsmiljö) och punkt 3 (om försöken i berglaboratoriet i Äspö) i korrespondensen. Dessutom lyfts behovet av att genomföra försök för att förstå möjligheten att uppnå initialtillståndet för säkerhetsanalysen i Forsmarkberget.

Mer information finns i brevet som kan laddas ner nedan. Det kan även SKB:s svar från den 28 juni.

Länkar:

Brev från SKB till MKG med svar på kommentarer om bolagets arbete med kopparkorrosionsforskning 100628

Brev från MKG med kommentarer till SKB:s svar till MKG om bolagets arbete med kopparkorrosionsforskning 100701

Länk till nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s ursprungliga brev 2010-06-22 >>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >

Logga in