M2018/00217/Me - Regeringsprövning enligt Miljöbalken

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2018/00217/Me om yttrandet från mark-och miljödomstolen hos regeringen. 

Innehållsförteckning, 191002 >>

Handlingar [pdf:er]:

76. Remissvar Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, MKG, 190930 >>

75. Remissvar med yttrande SSM, 190930 >>
a. Bilaga till yttrande, granskningsrapport 190930 >>

74. Remissvar utom listan, Miljövänner för Kärnkraft, 190912 >>

73. Remissvar Försvarsmakten, 190916 >>

72. Anstånd beviljas MILKAS, 190916 >>

71. Remissvar Trafikverket, 190913 >>

70. Remissvar utom listan Forskare på KTH, 190913 >>

69. Remissvar länstyrelsen Kalmar län, 190913 >>

68. Remissvar Naturvårdsverket, 190913  >>

67. Remissvar Sveriges geologiska undersökning, 190913 >>

66. Remissvar Kärnavfallsrådet, 190913 >>

65. Remissvar Länstyrelsen Uppsala län, 190913 >>

64. Remissvar Energiföretagen, 190913 >>

63. Begäran om anstånd MILKAS, 190912 >>

62. Remissvar SGI, 190912 >>

61. Remissvar Stockholms universitet, 190911 >>

60. Protokoll uppvaktning SSM, 190911 >>

59. Remissvar KTH, 190911 >>

58. Remissvar Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap, 190911 >>

57. Remissvar Havs- och vattenmyndigheten, 190910 >>

56. Remissvar utom listan SKS, 190910 >>

55. Remissvar Uppsala universitet, 190910 >>

54. Komplettering till remissvar Torbjörn Åkermark, 190909 >>

53. Anstånd beviljas Östhammars kommun, 190903 >>

52. Anstånd beviljas MKG, 190902 >>

51. Begäran om förlängd remisstid Östhamars kommun, 190829 >>

50. Anstånd beviljas Oskarshamns kommun, 190829 >>

49. Anståd beviljas SSM, 190821 >>

48. Anstånd sökes SSM, 190821 >>

47. Protokoll från uppvaktning SKB, 190620
a. Protokoll från uppvaktning >>
b. SKB:s presentation från uppvaktning >>

46. Yttrande från Sjöfartsverket, 190820 >>

45. Yttrande från Torbjörn Åkermark, 190705 >>

44. Anstånd till Oskarshamns kommun, 190618 >>

43. SKB:s komplettering, 190425  >>

42. Protokoll från uppvaktning av SKB, 190424 >>

41. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande
a. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande, 190425 >>
b. Yttrande till regeringen, 180123 >>

40. Mail från SKB angående komplettering av SKB:s ansökningar, 190404 >>

Komplettering och yttandre från SKB, 190404 >>
Bilagor:
1a. Komplettering om kapselintegritet från SKB, 190404 >>
1b. Supplementary information on canister integrity issues, 190404 >>
2. Komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförsvarets verksamhetsområden, 190404 >> 
3. Förslag till villkor enligt 17 kap. 7 § miljöbalken, 190404 >> 

39. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 190319 >>

38. Protokoll möte Finland, 190312 >>

Bilagor: 

a. Presentation av Finlands Arbets- och näringsministriet, 190312 >>

b. Presentation av Posiva, 190312 >>

c. Presentation av Miljö- och energidepartementet, 190312 >>

37. Protokoll vid uppvakting av SKB, 190212 >>

36. PM Miljöbalken och Strålsäkerheten olika prövningsanordningar-samma mål, 190128 >>

35. Protokoll vid uppvakting av SKB, 190122 >>

34. Protokoll vid uppvaktning av Östhammar kommun, 190115 >>

33. Protokoll vid uppvaktning av SKB, 181113 >>
Bilaga: SKB:s presentation vid mötet >> 

32. Protoll vid uppvaktning av KTH-forskarna, 181030 >>
Bilagor:
a.Analys av kärnbränsleförvarsfrågan, 181030 >>
b.Letters to nature "Migration of plutonium in ground wate at the Nevada Test Site", >>  

31. Protoll vid uppvaktning av Kärnkraftskommunerna, KSO, 181023 >>
Bilaga: Skrivelsen, 180406 >> 

30. Skrivelse från Kärnkraftskommunerna, KSO, 180406 >>

29. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, SKB, 180925 >>
Bilaga: Presentation av SKB, 180925 >> 

28. Miljödepartementets mail, 180629 >>
Bilaga: Miljödepartementets beviljande av anstånd, 180629 >>

27. Mail från SKB, 180628 >>
Bilaga: SKB:s begäran om anstånd, 180628 >>

26. Mail från Oskarshamns kommun, 180625 >>
Bilaga: Oskarshamns kommunbeslut om vetofrågan, 180625 >>

25. Skrivelse från Mörner och Henkel - forskare inom geologi, 180617 >>

24. Kommunicering med SKB om yttranden, 180601 >>
Aktbilagor som bifogas: 
- Skrivelse från Länsstyrelsen Kalmar län, 180209 >>
- Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>
- Skrivelse från Radiation Free Lakeland, 180214 >>
- Protokoll uppvaktning SSM, 180216 >>
- Presentation SSM, 180216 >>
- Protokoll uppvaktning SSM, 180306 >>
- Presentation SSM, 180306 >>
- Skrivelse från MKG, 180323 >>
- Skrivelse Torbjörn Åkermark, 180323 >>
- Skrivelse Peter Szakálos, 180427 >>
- Protokoll uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
- Presentation från uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
- Synpunkter enligt miljöbalken från uppvaktning Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >> 
- Rättat PM från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >> 

23. SKB ges tillfälle att komplettera, 180601 >>
Bilagor: 
Sammanfattning av yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>
Yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>
- Beslut om överlämnande till regeringen, 180123 >> 

22. Mailkorrespondens ang. rättat PM från MKG, 180514 >>
Bilaga:
1. Rättat PM - Synpunkter enlight miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >> 

21. Protokoll från möte med SKB den 15 maj 2018, 180515 >>
Bilaga:
1. Powerpointpresentation från SKB >> 

20. Protokoll från möte med Naturskyddsföreningen och MKG den 8 maj 2018, 180515 >>
Bilagor:
1. Powerpointpresentation från Naturskyddsföreningen och MKG >>
2. Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG >>

19. Skrivelse från Kungliga Tekniska Högskolan KTH, "Analys av kärnbränsleförvarsfrågan", 180426 >>

18. Protokoll vid uppvaktning 10 april 2018, av SKB, 180410 >>
SKB:s presentation Clab 11 000 ton >>
SKB:s presentation Verksamhetsområdet ovan mark och under mark >> 

17. Skrivelse från Torbjörn Åkermark, 180323 >>

16. Skrivelse från MKG, 180323 >> (som lämnades in i samband med ett möte på departementet 180323)

15. Presentation av SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 180321 >>

14. Protoll uppvaktning SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 180321 >>

13. Dubbelt diarieförd

12. Presentation av SSM, 160216 >>

11. Protokoll uppvaktning SSM, 160216 >>

10. Presentation av SKB, 160213 >>

9. Protokoll uppvaktning SKB, 160213 >>

8. Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>

7. Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>

6. Skrivelse från Berit Holmgren, 180209 >>

5. Skrivelse från Länstyrelsen Kalmar län, 180209 >>

4. Skrivelse från Radiation Free Lakeland, 180214 >>

3. Sammanfattning av yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>

2. Yttrande från mark- och miljödomstolen, 180123 >>

1. Beslut om överlämnande till regeringen, 180123 >>

Logga in