M2018/00221/Ke Regeringsprövning enligt Kärntekniklagen

Här kan du direkt ladda ner de diarieförda handlingarna som du är intresserad av i ärende M2018/00221 om yttrandet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

- Innehållsförteckning, 201130 >>

Aktbilagor:

133. Protokoll uppvaktning 25 november 2020 Östhammars kommun, 201125 >>

132. Regeringens svar på skrivelsen från Östhammars- och Oskarshamns kommun, 201125 >>

131. Protokoll uppvaktning 4 november 2020, 201104 >>

130. Presentation till möte, SKB/RK, 201104 >>

a. Följemail >>

129. Skrivelse från Oskarshamns- och Östhammars kommun; Fråga om tidplan för beslut, 201008 >>

128. Protokoll från uppvaktning; SKB, 200909 >>

127. Skrivelse från Milkas; Ang. regeringenshantering av SKB:s KBS-3och SFR ansökningar, 200903 >>

126. KTL-yttrande efter kungörelse, SKB, 200702 >>

125. Yttrande Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200618 >>

124. Yttrande Jacqueline Otabbong. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200618 >>

123. Yttrande Gröna Kvinnor, Ewa Larsson. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617 >>

122. Yttrande Miljöpartiet Enköping. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617

121. Yttrande Miljöpartiet de gröna i Uppsala län, Miljöpartiets kommunföreningar i Uppsala län. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617 >>

120. Yttrande. Föreningen Värmland mot Kärnkraft. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200617

119. Yttrande, synpunkter på risker med kopparkapslar, Karin Gustafsson, 200616 >>

118. Yttrande från Kärnavfallsrådet. Överlämnande av ansökningar av Svensk KärnbränslehanteringAB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande avanvänt kärnbränsle, 200616 >>

117. Yttrande Ostkustens Framtid. Yttrande av överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar förslutligt omhändertagande av använt kärnbränsle,  200616 >>

116. Yttrande Ylva Lund. Synpunkter för använt kärnbränsle i Forsmark, 200615 >>

115. Komplettering MILKAS. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 200615 >>

114. Skrivelse, synpunkter angående kärnbränsleförvarsansökan, Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) gm Joachim Stormvall, 200615 >>

113. Skrivelse, synpunkter för använt kärnbränsle i Forsmark från Hans Jivander, 200615 >>

112. Yttrande angående slutförvaring av använt kärnbränsle från Herbert Henkel, 200612 >>

111. Protokoll vid uppvaktning av Östhammars kommun i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall, 200603 >>

110. Skrivelse, synpunkt från Nils-Axel mörner, 200606 >>

109. Skrivelse, synpunkt från Marie Andersson, 200603 >>

108. Protokoll vid uppvaktning, 200525 >>

107. Protokoll uppvaktning SKB, 200505 >>

106. Felregistrerat protokoll (makulerat)

105. Komplettering av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200428 >>

a. Följemail >>

104. Kungörelse från Miljödepartementet, 200401 >>

103. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Östhammars kommun, 200327 >>

102. Skrivelse med handlingar i ärendet till aktförvararen Oskarshamns kommun, 200327 >>

101. Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200227 >>

a. Bilaga 1 >>

b. Bilaga 2 >>

c. Bilaga 3 >>

d. Följemail >>

100. Skrivelse för kännedom från Stråskyddsmyndigheten, 200218 >>

a. Följemail >>

99. Protokoll uppvaktning SKB, 200211 >>

a. Bilaga till protokoll från uppvaktning >>

98. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 200205 >>

97. Komplettering från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 200122 >>

96. Yttrande Sveriges energiföreningars riksorganisation, 191228 >>

a. Bilaga 1 SERO synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret >>

b. Bilaga 2 SEROS deltagande i granskning av kärnavfallsprocessen >>

c. Bilaga 3 SERO – Synpunkter på utökat SFR-2 >>

d. Bilaga 4 Slutförvar av kärnavfall >>

e. Bilaga 5 Independent waste technology report, Juniper Consultancy Services Limited, 2008 >>

95. Yttrande Svenks Kärnbränslehantering AB (SKB), 191218 >>

a. Följemail >>

94. Skrivelse; Synpunkter slutförvarsprocess Roland Davidsson, 191212>>

a. Bilaga 1; Björkbacka 2015, Radiation induced corrosion of copper.

b. Bilaga 2; YM 2001, Analysis of the total systemlife cycle cost of the civilian radioactive waste management program.

c. Bilaga 3; Patentskrift SE

d. Bilaga 4; Patentshrift DE

93. Remissvar Milkas, 191205 >>

a. Följemail >>

92. Remissvar; yttrande Östhammars kommun, 191203 >>

a. Bilaga 1 Kommunledningsförvaltningens förslag>>

b. Följemail >>

91. Remissvar utom listan Torbjörn Åkermark, 191127 >>

a. Följemail >>

90. Skrivelse; svar från SSM till MKG, 191127 >>

a. Följemail >>

89. Protokoll uppvaktning SKB, 191126 >>

a. Bilaga 1 Presentation SKB >>

88. Remissvar utom listan från SERO, 191126 >>

a. Följemail >>

87. Komplettering av remissvar från forskare på KTH och J.Linder, 191122 >>

a. Följemail>>

b. Tidigare remissvar (aktbilaga 77) >>

86. Andra kompletteringen av yttrande från Naturskyddsföreningen, MKG        och Jordens Vänner, 191119 >>

a. Bilaga 1. MKG. Uppföljning av frågor om kvalitetssäkring och redovisning av resultatet från LOT- försöket >>

b. Följemail

85. Skrivelse med remissvar för synpunkter till SKB, 191119 >>

a. Bilaga 1. Yttrande från forskare på KTH och J.Linder >>

b. Bilaga 2. Yttrande från Högskolan i Halmstad >>

c. Bilaga 3. Yttrande från Kärnavfallsrådet >>

84. Remissvar lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk, 101031 >>

a. Bilaga 1 Kommunstyrelsens yttrande >>

b. Följemail >>

83. Komplettering remissvar, Naturskyddsföreingen, MKG, Jordens vänner, 191030 >>

b. Bilaga 1, frågor till SSM från MKG >> 
 c. Bilaga 2, mail tillhörande komplettering av yttrande, 191030>>

82. Information SKB, förslag till agenda, 191015 >>

81. Protokoll uppvaktning SKB, 191015 >>

80. Protokoll uppvaktning Östhammars kommun, 191009 >>

79. Remissvar Naturskyddsföreningen, MKG, Jordens Vänner, 190930

78. Remissvar SSM, 190930

77. Remissvar utom listan, forskare på KTH, 190913

76. Remissvar Lunds universitet, 190916 >>

75. Anstånd beviljas Milkas, 190913 >>

74. Remissvar Länsstyrelsen Kalmar län, 190913 >>

73. Remissvar utom listan Kärnavfallsrådet, 190913 >>

72. Remissvar Luleå tekniska universitet, 190913 >>

71. Remissvar SGU, 190913 >>

70. Remissvar Länsstyrelsen Uppsala län, 190913 >> 

69. Remissvar Miljövänner för kärnkraft, 190912 >>

68. Remissvar Göteborgs universitet, 190912 >>

67. Begäran om anstånd Milkas, 190912 >>

66. Remissvar Statens Geotekniska Institut, 190912 >>

65. Remissvar Stockholms universitet, 190911 >>

64. Remissvar KTH, 190911 >>

63. Protokoll från uppvaktning av SSM, 190911 >>

62. Remissvar Swedac, 190910 >>

61. Remissvar Uppsala universitet, 190910 >>

60. Remissvar Umeå universitet, 190910 >>

59. Remissvar Mittuniversitetet, 190910 >>

58. Remissvar Karlstads universitet, 190909 >>

57. Svar på begäran om förlängd remisstid Östhammars kommun, 190903 >>

56. Begäran om anstånd med yttrande SMM, 190821 >>

55. Svar på begäran om anstånd rörande remisser MKG, 190902 >>

54. Remissvar Kävlinge kommun, 190902 >>

53. Remissvar Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, 190902 >>

52. Begäran om anstånd MKG, 190830 >>

51. Begäran om förlängd remisstid Östhammars kommun, 190829 >>

50. Remissvar  Linnéuniversitetet, 190826 >>

49. Beviljat anstånd, SSM, 190822 >>

48. Begäran om anstånd, SSM, 190821 >>

47. Remissvar  Riksarkivet, 190625 >>

46. Remissvar SKL, 190520 >>

45. Remissvar  Örebro universitet, 190520  >>

44. Remissvar  Högskolan i Halmstad, 190513  >>

43. Remissvar Vetenskapsrådet, 190513 >>

42. Remissvar  Mälardalens högskola, 190507 >>

41. Remissvar BTH, 190502 >>

40. SKB komplettering, 190425 >>

39. Protokoll från uppvaktning, 190424 >>

38. Remiss av SKB:s kompletterande yttrande, 190425
a. Remissmissiv >>
b. SKB:s kompletterande yttrande >>

37. Mail från SKB angående komplettering av SKB:s ansökningar, 190404 >>

Yttrande enligt kärntekniklagen från SKB, 190404 >>
Bilagor:
1a. Komplettering om kapselintegritet från SKB, 190404 >>
1b. Supplementary information on canister integrity issues, 190404 >>

36. Protokoll vid uppvaktning i ärenden om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 190319 >>

-Prövning av Clab, Clink och Kärnbränsleförvaret, 190319 >>

35. Protokoll möte Finland, 190312 >>

Bilagor:
- Presentation av Finlands Arbets- och näringsministriet, 190312 >>
- Presentation av Posiva, 190312 >>
- Presentation av Miljö- och energidepartementet, 190312 >>

34. Protokoll från möte med Svensk Kärnbränslehantering AB 190212 >>

33. PM Miljöbalken och strålsäkerheten olika prövningar - samma mål 190128 >>

32. Protokoll från möte med Svensk Kärnbränslehantering AB 190122 >>

31. Protokoll från möte med Östhammars kommun 190115 >>

30. Protokoll från möte med SKB, 181113 >>
Bilaga: SKB:s presentation "Prövning av Clab, Clink och kärnbränsleförvaret", 181113 >>

29. Skrivelse till regeringen som ges tillfälle att svara på aktbilaga 28, 181031 >>

28. Protokoll från möte med tekn.dr. Peter Szakálos, prof. em. Christofer Leygraf, prof. em. Anders Rosengren och tekn. dr. Jan Linder, 181030 >>
Bilaga:
1. Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen >>
2. Letters to nature "Migration of plutonium in ground water at the Nevada Test Site" >> 

27. Protokoll från möte med Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, 180925 >>
Bilaga: KSO:s brev till regeringen april 2018 >> 

26. Protokoll från möte med SKB 25 augusti, 180925 >>
Bilaga: Presentation av SKB, 180925 >> 

25. SKB ges möjlighet att ge synpunkter, 180911 >>
Bilaga: SKB R-17-17 In situ hydrogen charging of OFP copper during creep >>   

24. Skrivelse ang. väteförsprödning från Torbjörn Åkermark, 180910 >>
Bilaga: SKB R-17-17 In situ hydrogen charging of OFP copper during creep >>  

23. Regeringens beviljande av SKB:s anståndsbegäran, 180704 >>

22. Anståndsbegäran från SKB, 180628 >>

21. Regeringskansliet kommunikation med SKB, kompletterar tidigare begäran om synpunkter, 180627 >> (se handling 16)
Bilaga: Skrivelse från Mörner och Henkel, 180617 >> 

20. Protokollsutdrag från Oskarshamns kommun med kommunens tillstyrkan, 180611 >>

19. Skrivelse från Mörner och Henkel, forskare inom geologi, 180617 >>

18. Skrivelse från Kärnkraftskommunerna, april 2018 >>

17. Mail från Torbjörn Åkermark, 180604 >>
- Skrivelse från Torbjörn Åkermark >> 

16. Kommunicering med SKB, möjlighet att yttra sig, 180601 >>
Bilagor:
1. Kommentar av Torbjörn Åkermark, 180425 >>
2. Analys av Tekn.Dr.Peter Szakálos, m.fl.,  >>
3. Presentation av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
 - Synpunkter av Naturskyddsföreningen och MKG, 180508 >>
4. Tematisk sammanställning av SSM, 180320 >>
5. SSM svar på synpunkter, 180518 >> 

15. Svar på begäran om synpunkter, Strålsäkerhetsmyndigheten, 180518 >>

14. Protokoll från möte med SKB den 15 maj 2018, 180515 >> 
Bilaga:
1. Powerpointpresentation från SKB >>  

13. Rättat PM - Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG, 180514 >>

12. Protokoll från möte med MKG och Naturskyddsföreningen den 8 maj 2018, 180515 >>
Bilagor:
1. Powerpointpresentation från Naturskyddsföreningen och MKG >> 
2. Synpunkter enligt miljöbalken från Naturskyddsföreningen och MKG >> (se handling 13)

11. Kommunicering med SSM för synpunkter, 180503 >>
Bilagor:
1. Skrivelse från Torbjörn Åkermark >> (se handling 9)
2. Skrivelse från Szakálos m.fl. >> (se handling 10)

10. Skrivelse från Peter Szakálos m.fl., "Analys av kärnbränsleförvarsfrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen", 180426 >>

9. Skrivelse från Torbjörn Åkermark, "Kommentarer till M2018/00221 - Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor", 180425 >> (se aktbilaga 7)

8. Protokoll vid uppvaktning 10 april 2018, av SKB, 180410 >>
- SKB:s presentation Clab 11 000 ton >>
- SKB:s presentation Verksamhetsområdet ovan mark och under mark >> 

7. Promemoria - "Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor", 180405 >>

6. Protokoll från mötet med SSM om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 6 mars, 180306 >>
- SSM:s presentation, 180316 >> (diarefört 180312)

5. Protokoll från mötet med SSM den 16 februari, 180216 >>
- SSM:s presentation, 180216 >>

4. Dagordning möte med SSM 16 februari 2018, 180215 >>

3. Protokoll vid uppvaktning, 180213 >> (diarefört 180220)
- SKB:s presentation >> 

2. Dagordning möte med SKB 13 februari 2018, 180206 >> (diarefört 180220)

1. Överlämnande av ansökningar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) om tillstånd till anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123:

SSM:s överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar, 180123 >>

SSM:s yttrande till regeringen, 180123 >>

2018:02 Sammanfattning, 180123 >>

2018:03 SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123 >>

2018:04 Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

2018:05 Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink), 180123 >>

- 2016:06 Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

2018:07 Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>

Logga in