1 juli 2016 |

Mellanlagring vid Barsebäck i väntan på slutförvar

I Kävlinge kommun invigdes den 1 juli den lagerlokal som ska fungera som ett mellanlager för de radioaktiva delar som finns kvar i Barsebäcks nedlagda kärnkraftverk. Reaktordelarna från B1 och B2 ska förvaras i byggnaden fram till att ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall är klart. Barsebäcksområdet tros vara friklassat från radioaktivt material i slutet av 2020-talet. Detta förutsätter dock att slutförvaringen är löst till dess, vilket är högst osäkert. 

Sedan de två reaktorerna togs ur drift, år 1999 respektive år 2005, på Barsebäcks kärnkraftverk har Kävlinge kommun velat att verket rivs. Kärnbränslet från kärnkraftverket fördes till det nuvarande mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn redan år 2006. Det som finns kvar på Barsebäcksverket är reaktorns interna delar. I väntan på att ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall ska byggas har det beslutats att dessa radioaktiva delar ska förvaras i en lagerlokal som sedan den 1 juli 2016 står färdig i Kävlinge kommun. Lagerlokalen ska alltså fungera som ett tillfälligt mellanlager, och det är först nu när den är färdigbyggd som den egentliga rivningen av Barsebäcks kärnkraftverk kan börja.

Den 24 september är det meningen att rivningsprocessen ska starta och de radioaktiva reaktordelarna från B1 och B2 beräknas vara demonterade och fraktade till den nya lagerbyggnaden år 2019. Därefter bedöms att resten av verket ska kunna rivas. Lågaktivt avfall skickas från Barsebäcksverket till SVAFO i Studsvik för behandling och dekontaminering. Nedan finns en länk med information om rivningen från Barsebäck Kraft AB:s hemsida. Hela rivningen ska kosta 5 miljarder kronor och finansieras med medel ur kärnavfallsfonden.

Tidsplanen är att Barsebäcksområdet i slutet av 2020-talet ska vara friklassat från radioaktivt material och alla byggnader jämnade med marken. Detta förutsätter dock att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har ett klart slutförvar till reaktordelarna. I december 2014 ansökte kärnavfallsbolaget om ett sådant slutförvar, bolaget vill utöka sitt befintliga slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Sedan dess har det pågått en tillståndsprövning av planerna hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Den 4 maj 2016 meddelade regeringen att ansökan inte ska betraktas som ett utökat slutförvar utan ses som en ny anläggning, vilket kommer ge Östhammars kommun vetorätt i prövningen och att ansökans val av bästa plats och metod kommer att prövas fullt ut. Läs mer om prövningen i länk nedan.  

 

Länkar:

Information om rivningen från Barsebäck Kraft AB:s hemsida >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SFR2 ska prövas av regeringen som en ny anläggning, 160504 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kärnavfallsrådets seminarium om rivning av kärnkraftverk, 071211 >>

Logga in