28 september 2006 |

MKG deltog på Samråds- och MKB-grupp Forsmarks möte den 20 september och på MKB-forum Oskarshamns möte den 28 september

Samråds- och MKB-grupp Forsmark hade möte den 20 september och MKB-forum Oskarshamn hade möte den 28 september. MKG deltog vid båda mötena som observatör och ställde frågor. Läs MKG:s frågor och kommentarer i dokumenten nedan.

MKG tog bland annat upp frågan om hur kärnkraftsindustrin ser på att miljöorganisationerna ska kunna söka medel ur Kärnavfallsfonden även efter nuvarande försöksperioden löper ut 2008.

Dessa samrådsmöten har som huvudsaklig uppgift att ge Östhammars respektive Oskarshamns kommun möjlighet att ta del av kärnkraftsindustrins synpunkter på kärnavfallsprojektet och ge kommunerna en möjlighet att ställa frågor. Länsstyrelsen i Upplands län har ansvar för möten som Samråds- och MKB-grupp Forsmark håller, men kärnkraftindustrin, SKB AB, kallar till mötet och protokollför mötet. Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar för möte som MKB-forum Oskarshamn håller, men kärnkraftindustrin, SKB AB, kallar och protokollför även här.

 MKG:s frågor till samrådsmöte den 20 september >>

 MKG:s frågor till samrådsmöte den 28 september >>

Info om Samråds och MKB-gruppsmötet den 20 sep på SKB:s hemsida >>

Info om MKB-forum Oskarshamnsmötet den 28 sep på SKB:s hemsida >>

Logga in