14 februari 2006 |

MKG deltog vid huvudförhandlingen i miljödomstolen om Oskarshamns kärnkraftverk

Den 8 och 9 februari 2006 hölls huvudförhandlingen i målet om OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid kärnkraftverket i Oskarshamn. MKG deltog vid huvudförhandlingen och har lämnat in synpunkter på målet till miljödomstolen.

OKG AB äger och driver tre kärnkraftverk i Simpevarp norr om Oskarshamn. Bolaget vill öka effekten i kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 (O3) och samtidigt göra investeringar i kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 2 (O2). På så sätt vill man förlänga livslängden på reaktorerna. För att få tillstånd till detta har OKG AB gjort en ansökan enligt miljöbalken. Då prövas hela verksamheten vid kärnkraftverket.

Den 8 och 9 februari 2006 hölls huvudförhandlingar i målet i miljödomstolen. MKG deltog vid förhandlingarna och hade synpunkter på hur det använda kärnbränslet ska hanteras Dessutom hade MKG synpunkter på avfallsproduktion och miljöförstörning vid uranbrytning och bränsleproduktion. Slutligen hade MKG synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning som lämnats in tillsammans med ansökan. Med anledning av synpunkterna yrkade MKG att ansökan skulle avslås och att miljökonsekvensbeskrivningen inte skulle godkännas.

Läs mer om MKG:s synpunkter på målet i dokumenten som lämnats in till miljödomstolen.

  MKG:s synpunkter till miljödomstolen om använt kärnbränsle som pdf >>

  MKG:s synpunkter till miljödomstolen om uranbrytning som pdf >>

  MKG:s synpunkter till miljödomstolen om miljökonsekvensbeskrivningen som pdf >>

MKG har tidigare presenterat nyheter om effekthöjningarna vid Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk. Den 2005-04-28 >> om Ringhals och den 2006-01-09 >> om Oskarshamn.

Logga in