1 november 2006 |

MKG kritiskt till kärnkraftindustrins säkerhetsrapport

Idag presenterar kärnkraftsindustrin en rapport som skulle visa att ett slutförvar för långlivat högaktivt kärnavfall ska vara säkert i 100 000 år. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att rapporten inte svarar på säkerhetsavgörande frågeställningar. Det är ännu inte visat att ett slutförvar klarar en istid. Det återstår också för kärnkraftsindustrin att visa att stråldoser som framtida generationer kan få vid ett läckage kommer att ligga under myndigheternas gränsvärden.

Kärnkraftsindustrin, via sitt dotterbolag SKB AB, presenterar idag ytterligare en version av en säkerhetsrapport (SR-Can) som ska visa om ett slutförvar för använt kärnbränsle ska klara av att hålla det långlivade högaktiva avfallet hermetiskt isolerat från människa och miljö i 100 000 år.

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har väntat på rapporten eftersom den enligt uppgift skulle ge svar på avgörande frågor som MKG ställt om möjligheten att garantera metodens långsiktiga säkerhet.

– "En viktig fråga är om ett slutförvar enligt den metod som industrin vill använda kommer att klara de kraftiga påfrestningarna av en istid", säger Catharina Lihnell Järnhester, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. "Detta måste kärnkraftsindustrin kunna visa innan de kan få tillstånd för att genomföra metoden."

Under en istid kan ändrade grundvattenförhållanden, rörelser i berget och kraftiga jordbävningar göra att slutförvaret börjar läcka. Då kan framtida generationer utsättas för stråldoser som överstiger myndigheternas gränsvärden.

– "Inget i kärnkraftsindustrins pressmeddelande antyder att man gjort analyser som visar att industrins idé om slutförvar håller måttet och är tillräckligt säker", säger Johan Swahn, kanslichef för MKG. "Detta trots att industrin har arbetat i trettio år med metoden."

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning vill att kärnkraftsindustrin ska lägga mer resurser på att undersöka den alternativa metoden djupa borrhål som skulle kunna vara långsiktigt säkrare än den metod som kärnkraftsindustrin vill genomföra. Dessutom är MKG kritisk till att kärnkraftsindustrin har nekat miljöorganisationerna tillträde till den informationsdag om säkerhetsrapporten som anordnas idag mellan 9-17.

För mer information kontakta:
Johan Swahn, kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG,
070-467 37 31, johan.swahn [at] mkg.se
Catharina Lihnell Järnhester, ordförande, MKG, 070-341 30 99, catharina.lihnell [at] snf.se

Mer information om MKG:s arbete finns på föreningens hemsida http://www.mkg.se.


 Pressmeddelandet som pdf >>

Läs MKG:s nyhet om informationsmötet 1 november >>

Logga in