11 april 2006 |

MKG lyfte frågan om osäkerhet under en istid på möten med Samråds- och MKB-grupp Forsmark 10/3 och MKB-forum Oskarshamn 22/3

Den 10 mars hölls ett möte med Samråds och MKB-grupp Forsmark i Östhammar. Den 22 mars 2006 hölls ett möte med MKB-forum Oskarshamn i Oskarshamn. På bägge mötena lyfte MKG frågan om problem med säkerheten av ett slutförvar under en istid.

Den 10/3 respektive den 22/3 deltog MKG som observatör på möten med Samråds- och MKB-grupp Forsmark och MKB-Forum Oskarshamn. Vid bägge mötena fick allmänheten och miljöorganisationerna möjlighet att ställa frågor. MKG lyfte speciellt frågan om problem med långsiktig säkerhet av ett slutförvar under en istid.

Frågan om säkerheten
för ett slutförvar under en istid >>

Information om de regionala samrådsmötena >>

MKG presenterade sin verksamhet på mötet med Samråds- och MKB-grupp Forsmark >>

Mer information från mötena >>

Kommande möten >>

Logga in