6 november 2011 |

MKG och Naturskyddsföreningen i debatt om förslag på höjda kärnavfallsavgifter

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och MKG:s kanslichef Johan Swahn bemöter den 6 november i en replik i Svenska Dagbladet de påståenden fem ledamöter i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, framfört om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s förslag på att höja avgiften kärnkraftsbolagen ska betala in till Kärnavfallsfonden enligt finansieringsförordningen.

IVA-ledamöterna anser att SSM:s föreslagna höjning med från ca 1 öre till 3 öre per kärnkraftsproducerad kilowattimme som kärnkraftsbolagen betalar till Kärnavfallsfonden är omotiverad och riskerar att orsaka instabilitet i den svenska kärnkraftspolitiken. De anser att regeringen inte bör följa SSM:s rekommendationer när beslut ska tas innan nyåret om avgifterna för 2012-2014.

Syftet med avgiften enligt finansieringsförordningen är att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att kunna finansiera kärnkraftens avveckling i framtiden och omhändertagandet av de radioaktiva restprodukter som kärnkraftsdriften resulterar i. Naturskyddsföreningen och MKG menar att den förslagna avgiftshöjningen är välunderbyggd. Den är ett resultat av att myndigheten efter en omorganisation och en personalförstärkning funnit att de medel som finns i Kärnavfallsfonden, och den inbetalningstakt till fonden som hittills varit gällande, inte är tillräcklig för att möta de framtida behoven.

Föreningarna anser att förslaget att höja kärnavfallsavgiften är välunderbyggt. Och att en höjning borde gjorts tidigare. I reella termer är detta faktiskt inte mer än industrin betalade i avgift i mitten av 1990-talet.

IVA-ledamöterna ansåg i sin debattartikel att höjningsförslaget urholkar energiuppgörelsen som alliansregeringen kom överens om våren 2009. Naturskyddsföreningen och MKG påpekar att den viktigaste komponenten i den del av uppgörelsen som rör kärnkraft är att det inte ska utgå subventioner till kärnkraften och att det är precis det som avgiftshöjningen ska rätta till. Föreningarna anser att det är en viktig princip att skattebetalarna i framtiden inte ska betala för avfall och sanering efter kärnkraften. Då är det är en självklarhet att regeringen måste bekräfta myndighetens välunderbyggda förslag.
  

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s replik på SvD: hemsida >>

pdf-ny-bildRepliken som PDF >>

Den ursprungliga artikeln från IVA:ledamöterna på SvD:s hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM föreslår regeringen om ökade kärnavfallsavgifter, 111006 >>

Logga in