24 februari 2014 |

MKG skriver nytt öppet brev till Uppsalaforskare

Kanslichefen för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit nytt ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Ett första öppet brev skickades den 6 december förra året och ett svar på det har kommit till MKG, daterat den 10 januari. Det nya brevet skickas samtidigt som kärnavfallsbolaget publicerat en rapport med resultat från Uppsalaforskarnas arbete. I det nya brevet är MKG mycket kritisk till att rapporten publicerats utan att fundamentala felkällor hanterats på ett vetenskapligt sätt i slutversionen.

Johan Swahn, kanslichef för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 6:e december förra året ett öppet brev till Mats Boman, forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. En nyhet om brevet finns nedan. Efter årsskiftet kom ett svar från Mats Boman daterat den 10 januari. Brevet finns nedan och ger svar på några frågeställningar som lyftes av MKG:s kanslichef, bl.a. att det stål som använts i försöksuppställningen inte är den som angetts i ett utkast till slutrapport. 

I början av januari blev dessutom den presentation som Bomans kollega Mikael Ottosson höll på det sjuttonde mötet av SKB:s referensgrupp för kopparkorrosion i syrgasfri miljö den 3:e oktober förra året offentliggjord. Det har varit kontroverser om diagrammet i höst, även i media. MKG:s kanslichef har korresponderat med Ottosson ett tag för att få klarhet om innehållet i det diagram som visar på utgasning av väte i utrustningen.

Nu har MKG:s kanslichef skrivit ett nytt öppet brev till Mats Boman. Brevet finns nedan.

Samtidigt har kärnavfallsbolaget SKB, som har gett forskningsuppdraget till Uppsalaforskarna, just publicerat en rapport med Uppsalaprojektets resultat från den första tiden som försöket utförts. Rapporten heter SKB R-13-31 ”Koppars korrosion i ultrarent vatten” med Mats Boman som huvudansvarig författare. Rapporten finns nedan.

I det öppna brevet kritiserar MKG:s kanslichef publiceringen av rapporten SKB R-13-31. Han anser att Uppsalaforskarna bör se till att SKB drar tillbaks rapporten. Detta eftersom den inte reflekterar all den kunskap som de haft tillgång till när rapporten skrevs.

MKG:s kanslichef menar att ett antal frågeställningar inte hanteras på ett tillräckligt vetenskapligt sätt i rapporten. Han frågar sig bl.a. om Uppsalaforskarna inte har förstått, eller bara vägrat redovisa, hur stort problemet med en hög vätgasbakgrund i deras försöksutrustning har varit. Samtidigt som forskarna inte har förstått hur mycket utrustningen läckt. Utrustningen har varit helt oanvändbar för de försök som skulle utföras. Ändå publiceras en rapport med resultat och slutsatser som saknar vetenskaplig relevans.

Dessutom anser kanslichefen att Uppsalaforskarna inte i tillräckligt stor utsträckning undersökt vilka problem som kan ha uppstått vid den särskilda ytbehandling av koppar som gruppen använt för att skapa s.k. ”Uppsalakoppar”. Det är mycket möjligt att ytbehandlingen passiverat kopparn för korrosion. Eftersom bara Uppsalakoppar undersöks och inte visat sig korrodera, inte ens i andra försökssystem, så finns det en stor riks att det har blivit ett dubbelfel i försöken. Både i försöksutrustningen och i kopparytan. 

I brevet tar även MKG:s kanslichef upp den konflikt som funnits kring Uppsalaforskarnas arbete under förra hösten. Bl.a. har tre KTH-forskare lämnat den referensgrupp som kärnavfallsbolaget SKB skapat för bolagets kopparkorrosionsarbete.

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om det först öppna brevet från MKG till Mats Boman, Uppsala universitet, 131206 >> 

Mats Bomans svar till MKG 140110 >>

MKG:s kanslichefs nya öppna brev till Mats Boman, UU 140224 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det sjuttonde referensgruppsmötet med Mikael Ottosons presentation om vätgasbakgrunden i Uppsalagruppens utrustning, 131003 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att KTH-forskarna lämnar SKB:s referensgrupp, 131108 >>
 

Rapporter och artiklar som nämns i brevet:

Boman m.fl., ”Koppars korrosion i ultrarent vatten”, SKB rapport R-13-31, november 2013 >>

Utkast till rapporten SKB rapport R-13-31 som referensgruppen fick ta del av den 26 juni 2013 >> 

Delrapport från projektet från april 2012 >>

Hultquist et al., ”Water Corrodes Copper”, Catalysis Letters, vol.132, ss. 311–316, 2009 >>

Hultquist et al., ”Corrosion of copper in distilled water without molecular oxygen and the detection of produced hydrogen”, SSM Rapport 2013-07, Jan 2013 >> 

Szakalos, Hultquis & Wikmark, “Corrosion of Copper by Water”, Electrochemical and Solid-State letters, vol. 10(11) ss. C63-C67, 2007 >> 

Becker & Hermansson, ”Evolution of hydrogen by copper in ultrapure water without dissolved oxygen”, SSM Rapport 2011‑34, Nov 2011 >> 

SKB TR-13-13 ”Development of a method for the study of H2 gas emission in sealed compartments containing canister copper immersed in O2-free water”, Bengtsson et al., June 2013 >> 

Hryniewicz et al., ”SIMS analysis of hydrogen content in near surface layers of AISI 316L SS after electrolytic polishing under different conditions”, Surface & Coatings Technology, vol. 205 ss. 4228–4236, 2011 >> 

Hosseinpour S., Molecular studies of initial atmospheric corrosion of copper Exploration of ultra‐sensitive techniques for the inhibiting effect of self assembled monolayers, and the effect of gamma radiation, avhandling, KTH, december 2013 >>

Dartmannet al. ”Copper corrosion in drinking water systems – effect of pH and phosphate-dosage”, Materials and Corrosion, vol 61(3) ss. 189–198, March 2010 >>

Logga in