13 september 2012 |

Naturskyddsföreningen: "Viktiga frågor om slutförvar av radioaktivt avfall"

Naturskyddsföreningen välkomnar dagens krav på att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska komplettera sin ansökan om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som begär att SKB ska återkomma med underlag bland annat kring kopparkapselns hållfasthet och risk för korrosion.

- Vi har länge hävdat att kopparkapseln inte håller för att slutförvara radioaktivt avfall i hundra tusen år. Allt fler forskare anser att risken är hög för att kapseln korroderar och avfallet läcker ut, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att SKB i sin ansökan inte i tillräcklig omfattning har redogjort för vissa aspekter som kan påverka kapseln och den långsiktiga säkerheten för slutförvaret. Bolaget behöver därför komplettera ansökan på följande punkter: kapselns mekaniska hållfasthet, kontroll och provning av kapseln, metoder för tillverkning av kapseldetaljer och degradering av kapselmaterial, exempelvis korrosion och försprödning. Vad gäller kopparkorrosionsproblem är detta det andra kompletteringskravet från myndigheten.

- Strålsäkerhetsmyndigheten visar med sina krav på kompletteringar att den tar de synpunkter som framförts om problemen med kopparkapseln på allvar, SKB kommer att få problem med att ge fullgoda svar på de krav som ställs menar Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som arbetar åt Naturskyddsföreningen med slutförvarsfrågor.

Naturskyddsföreningen och MKG lämnade den 1 juni in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med ett stort antal krav på kompletteringar av ansökan, varav ett stort avsnitt rörde problem med kopparkorrosion. Senast den 1 november ska Strålsäkerhetsmyndigheten lämna in sina krav på kompletteringar i alla olika frågeställningar till miljödomstolen. Vid denna tidpunkt fås en bra helhetsbild av hur stora brister ansökan har.


För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

Länkar:

Pressmeddelandet som pdf >>

Nyhet på Naturskyddsföreningens hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida >>

Logga in