15 mars 2011 |

Ny broschyr om säkerheten i slutförvaret


MKG har tagit fram en broschyr om säkerhetsfrågan i
 kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Ansökan lämnas den 16 mars in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen efter många års forskning och årtionden av platsundersökningar. Förvaret ska hålla tätt i hundratusentals år, men i värsta fall kan kopparkapslarna rosta sönder på några hundratals år.

MKG:s broschyr, ”Risken med gamla tekniklösningar är att de kan rosta”, tar upp de risker som finns i SKB:s föreslagna metod för att slutförvara det använda kärnbränslet, den så kallade KBS-metoden. Broschyren tar också upp vikten av öppen forskning och att det inte är bråttom. Riskerna är idag för stora för att metoden ska kunna godkännas. 

Vill du ha ett exemplar av broschyren?

Broschyren kan laddas ner nedan. Vill du ha ett eller flera tryckta exemplar skicka då ett meddelande till info [at] mkg.se med ditt namn och din postadress. Eller skriv till "MKG, Box 7005, 402 31 Göteborg".

 

MKG:s broschyr ”Risken med gamla tekniklösningar är att de kan rosta” reviderad april 2011, som pdf >>

 

 

Se även MKG:s tidigare broschyrer:

 Broschyr om tillståndsprocessen >>

 

 

 Broschyr om kärnavfallsfrågan >>

Logga in