29 juli 2013 |

Ny SKB-rapport visar att väte produceras av koppar i syrgasfritt vatten

En ny rapport publicerad av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB visar entydigt att vätgas produceras när koppar finns i syrgasfritt vatten. Försöken är utförda av Karsten Pedersen, professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet, m.fl. vid företaget Microbial Analytics i Mölnlycke.

Försöken gjorda på företaget visar att vätgas produceras från kopparbitar i glasbehållare som innehåller syrgasfritt vatten och upprepar därmed en typ av försök som genomförts av Gunnar Hultquist m.fl. på KTH. Vätgasproduktionen betyder med all sannolikhet att koppar korroderar i en syrgasfri miljö även om det krävs längre försöksserier för att kopparkorrosionsprodukter ska synas på kopparytorna.

Rapporten är ett pedagogiskt vetenskapligt föredöme i hur felkällor hanteras för att få fram ett entydigt slutligt resultat. Eftersom laboratoriet utför stora mängder mätningar på mikrobiologiska processer där det är viktigt att miljön är syrgasfri är erfarenheten av att arbeta i den miljön stor. Dessutom används glasprovrör i försöken så att problem med vätgas från metaller i utrustningen undviks.

Rapporten förhandspresenterades få det sextonde mötet för SKB:s referensgrupp om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten den 14 juni. Länk till nyhet om mötet finns nedan.

Rapporten heter ” SKB TR-13-13 Development of a method for the study of H2 gas emission in sealed compartments containing canister copper immersed in O2-free water”. Länk för att ladda ner rapporten finns nedan.

 

Länkar:

Länk till rapporten SKB TR-13-13 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det sextonde referensgruppmötet för kopparkorrosion i en syrgasfri miljö  >>

Om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

 

 

Logga in