26 februari 2021 |

Ny tidsplan från Riksgälden för kärnavfallsavgifter 2022–2023

Riksgälden har upprättat ett nytt ärende (RG 2021/223) för framtagande av förslaget till kärnavfallsavgifter och kompletteringsbelopp för 2022 och 2023. I detta ärende finns sedan den 26 februari 2020 en preliminär tidsplan för hur arbetet med avgifterna kommer att se ut under 2021. 

Enligt denna tidsplan (se länk nedan) kommer en första remissrunda att ske med ett utskick någon gång under vecka 14 (5 – 11 april) och sista dag för inlämnande av synpunkter blir under vecka 19 (10 – 16 maj). Denna remiss kommer att innehålla en beskrivning av beräkningsmodell för kompletteringsbeloppen och preliminära kompletteringsbelopp. Syftet med remissen är att ge möjligheter att lämna synpunkter på utformningen av beräkningsmodellen. 

Under vecka 26 (28 maj – 4 juni) planeras det för utskick av en andra remiss med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2022–2023. Där ingår även eventuella uppdateringar av beräkningsmodell och analysunderlag.

Den andra remissen är en remittering enligt finansieringsförordningen med möjlighet att lämna synpunkter på ”skarpa” förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter, enligt Riksgäldens upprättade tidsplan. Sista svarsdatum för den andra remissen planeras till vecka 35 (30 oktober – 5 september).

Riksgäldens skriver även i sin tidsplan att remissperioderna kan komma att förlängas men inte förkortas.

Regeringen beslutade den 10 december 2020 att de avgifter som kärnkraftsindustrin betalar till kärnavfallsfonden under år 2021 ska ligga på ungefär samma nivå som tidigare period. 

Vanligtvis beslutas avgifterna för en treårsperiod, men på grund av förseningar i och med Covid-19-pandemin försenades Riksgälden granskningsarbete. Regeringen följde Riksgäldens förslag att återkomma med beslut för 2022–2023. Riksgälden har angivit att nya förslag ska meddelas senast september 2021 och regeringen ta ett beslut i december 2021. Läs mer i nyhetslänk nedan på MKG:s hemsida.

Länkar:

[pdf] Preliminär tidsplan från Riksgälden för kärnavfallsavgifter 2022–2023, 210226 >>

Regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter - men enbart för 2021, 201218 >>

Nyhet på Riksgäldens hemsida om regeringens beslut, 210204 >>

SKB till regeringen: Vill ha beslut om kärnavfallsavgifter för hela perioden 2021-2023, 201019 >>

Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen, 200929 >>

Nyhet om yttranden till Riksgälden över förslag på kärnavfallsavgifter, 200907 >>

Nyhet om att MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens vänner yttrar sig till Riksgälden över kärnavfallsavgifter, 200824 >>

Nyhet om att Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 är ute på remiss, 200612 >>

Logga in